Personalistika

Videonávod ▶ Založení nového uživatele

V agendě Personalistika se Vám ve spodní části nabídne seznam všech vytvořených uživatelů. Kliknutím na konkrétního uživatele se v horní části zobrazí detail této osoby. U každého zaměstnance je kromě základních údajů nutno správně uvést také začátek a (případně) konec pracovního poměru. Nového uživatele přidáte tlačítkem  Přidat. Chcete-li hromadně přidat větší množství uživatelů, lze provést také hromadný import.

Střediska a podstřediska

Kliknutím do pole  středisko na kartě 1 Základní je možno tlačítkem Přidat založit nové středisko. Máte-li již v seznamu kliknuto na některé vytvořené středisko a stisknete tlačítko Přidat, vytvoří se podstředisko.

Jakmile jsou střediska založená, lze u každého uživatele vybrat jedno nebo více středisek, do kterých osoba patří. Vzhledem ke střediskám je pak možné specifikovat oprávnění uživatelů.

Skupiny oprávnění

Na kartě  4 Skupiny oprávnění vyberte jednu nebo více skupin oprávnění, do kterých editovaná osoba patří. Skupiny oprávnění určují, jaká práva má v rámci systému tento zaměstnanec k dispozici. Skupina Zaměstnanci s vlastní docházkou, je výchozí a spadá do ní každý nově vytvoření uživatel. Tato skupina oprávnění uděluje práva na prohlížení vlastní docházky a vlastních služebních cest. Po založení účtu je v systému několik výchozích skupin oprávnění, které lze samozřejmě později měnit v agendě Menu uživatel - Správa - Skupiny oprávnění

Jak vytvořit uživateli přístup do webové nebo mobilní aplikace

Pokud chcete, aby měla daná osoba  možnost se přihlásit do webové aplikace, nebo používat mobilní aplikaci Moje docházka, musíte vytvořit přihlašovací údaje - zpravidla se uživatelé přihlašují svým e-mailem, zadaným na kartě 2 Kontakt.

1. V agendě Personalistika si zatržítky označte všechny lidi, kterým chcete odeslat přístupové údaje.
2. Po označení klikněte nahoře na tlačítko Zaslat pozvánku do systému.
3. Uživatelům se na e-maily (uvedené na kartě 2 Kontakt) odešle zpráva s odkazem k vytvoření přihlašovacího jména a hesla. Tento odkaz je z důvodu zabezpečení platný 3 dny.

TIP!  Pokud nechcete dělat loginy přes e-maily, můžete do karty 3 Účet webové aplikace vypsat login např. JANNOV a univerzální heslo např. heslo12345. Vzhledem k GDPR totiž nesmí znát heslo nikdo jiný kromě uživatele samotného. Uživatelům pak dáte odkaz na přihlášení (vasefirma.giriton.com) a oni si přes Zapomenuté heslo vygenerují své vlastní. Mnohem více však doporučujeme zasílat přístupy přes e-maily.

Jak přiřadit PINy, čipy nebo otisky prstů

Pokud chcete přiřadit čipy, PINy či otisky prstů na počítači nebo na Píchacích hodinách, projděte si návod zde.

Používátel-li pro identifikaci QR kódy, postupujte následovně.
1. V agendě Personalistika - karta 6 Docházkové PINy, čipy, QR kódy - je nutno každému uživateli do pole Docházkový PIN, čip, QR kód 1 ručně vepsat alespoň jedno číslo, které se po sléze použije pro vytvoření QR kódu.
2. Po vyplnění těchto údajů klikněte nahoře na tlačítko Tisk a vyberte tiskovou sestavu QR kódy zaměstnanců pro jejich vygenerování.

Jak přidat uživatelům značku

Spousta nastavení v systému se váže na střediska nebo značky. Uživatele lze označkovat přímo v Personalistice, a to buď každého zvlášť nebo hromadnou úpravou.

1. V agendě Personalistika označte pomocí zaškrtávátek v seznamu uživatelů ty uživatele, kterým chcete přidat novou značku.

2. Na kartě 1 Základní klikněte do pole Značky a vepište libovolné slovo/slova bez mezer. Stiskněte Enter a značka se vytvoří vedle pole Značky.

3. Změny uložte.

Jakmile bude značka u někoho vytvořena, zobrazí se pak v nabídce i pro další uživatele. V poli Značky lze rozkliknout šipka, která zobrazí všechny značky využívané v systému. Kliknutím na konkrétní značku provedete výběr. Změny následně uložíte.