Nápověda k systému Docházka GIRITON

Začínáme

Založení firemního účtu a první kroky

5 článků

Hardware

Píchací hodiny, Tablety, Mobilní aplikace, Spárování, ...

20 článků

Docházka

Jednotlivé agendy a funkce Docházky GIRITON

16 článků

Žádosti

Jak podávat a schvalovat žádosti

3 článků

Projekty

Práce s projekty, vykazování času na projektech

3 článků

Pokročilé nastavení

Oprávnění uživatelů dle středisek, Automatické hlídání přestávky, ...

18 článků

Import, Export, Integrace

Import uživatelů, Export docházky do mezd, REST API, ...

58 článků

HR systém

Evidence majetku, lékařských prohlídek, vozového parku, předávací protokoly, ...

15 článků

Whistleblowing

Bezpečné zasílání anonymních oznámení

4 článků