Píchací hodiny

Videonávod ▶ Píchací hodiny

Aplikace Píchací hodiny se obvykle instaluje na tablety, které jsou pak umístěny u vstupu na pracoviště nebo například ve vozidle, které přiváží pracovníky na zakázku. Tablet pak slouží jako klasické píchací hodiny, na kterých si uživatelé čipují příchody, odchody a ostatní docházkové aktivity.

V kancelářích je možné nainstalovat aplikaci Píchací hodiny přímo do počítače, který je např. na recepci. Totéž je možno udělat i v kamenných prodejnách na EET pokladnách.

Aplikace Píchací hodiny kromě zadávání docházky nabízí i další funkce, jako například  Zobrazení osob na pracovišti nebo zobrazení Vlastní docházkyPlánu směn, zadávání práce na Projektech či zaslání žádosti o dovolenou, lékaře aj.

Pro rozpoznávání uživatelů používá aplikace:

  • NFC čipy / bezkontaktní platební karty (zařízení musí mít podporu NFC)
  • RFID čipy / magnetické karty (čtečka se k tabletu připojuje přes USB port, zařízení musí mít USB host)
  • Číselný PIN kód (nastavuje se v agendě Personalistika)
  • QR kódy (vytištěné z agendy Personalistika, zařízení musí mít kameru)
  • Otisk prstu (čtečka se k tabletu připojuje přes USB port, zařízení musí mít USB host)
  • Sken obličeje, bezkontaktní sken krevního řečiště dlaně (pouze u píchacích hodin s bezkontaktní biometrikou)

Jak přiřadit PINy, čipy nebo otisky prstů

a)  Na píchacích hodinách:

1. Klikněte v aplikaci Píchací hodiny na Menu (ikona tří čárek) a vyberte Registrace uživatele.

2. Vyberte konkrétního uživatele.

3. Klikněte na zelené tlačítko Stiskněte pro použití čtečky čipů / čtečky otisků prstů a po vyzvání 2x přiložte čip/ 3x prst ke čtečce. Scanování prstu je potřeba provést vícekrát.

4. Pokračujte stejně u dalších uživatelů.

Po přiřazení čipů všem uživatelům je možno  vstup do Menu ochránit heslem. V Menu zvolte položku Chránit menu heslem. Po potvrzení této akce bude nutné pro vstup do Menu vložit číselné heslo, které naleznete ve Webové aplikaci v agendě Správa - Spárovaná zařízení po vybrání příslušného zařízení.

b)  Ve webové aplikaci v agendě Personalistika:
(pouze pokud připojíte čtečku čipů odpovídajícím kabelem do PC)

1. Agenda Personalistika - kliknutím vyberte konkrétního uživatele.

2. Nahoře v detailu uživatele vejděte na kartu 6 Docházkové PINy, čipy, QR kódy.

3. Klikněte do pole pro Docházkový PIN, čip, QR kód 1 a přiložte čip ke čtečce anebo vepište požadovaný PIN kód. Po přiložení čipu se načte jeho číslo.

4. Uložte změny.

Jak nejefektivněji používat čtečku otisků prstů:

Nastavení sítě

Píchací hodiny převezmou IP adresu, masku, bránu a DNS z DHCP serveru, nicméně tyto údaje lze v píchacích hodinách nastavit i ručně. Píchací hodiny komunikují s adresou *.giriton.com (nepoužívá se tedy přímo IP, ta se teoreticky může časem měnit, ale používá se DNS název) a to výhradně pomocí HTTPS spojení, tedy port TCP 443. Spojení vždy otevírá klient (píchací hodiny) směrem do cloudu a není tedy vyžadováno například mapování portů. Píchací hodiny se navíc čas od času připojují na time.android.com pro synchronizaci času NTP protokolem (UDP port 123), adresa NTP serveru se dá na píchačkách změnit.

Co když píchačky nefungují správně?

1) Displej je černý, nic nezobrazuje, nereaguje na dotyk.

Pokud je displej černý a nereaguje, restartujte zařízení pomocí odpojení napájení alespoň na 15 sekund. Pokud se zařízení nezapíná, zkontrolujte, zda je adaptér skutečně v zásuvce. Jestli můžete, proměřte voltmetrem, že na napájecím konektoru je skutečně napětí. Vyhneme se tak případnému zasílání náhradního kusu a jeho montáži, který by následně také nefungoval díky případnému problému na straně adaptéru (adaptér není řádně zasunutý do zásuvky). Pokud je adaptér v pořádku, k tabletu vede napájení, ale po připojení se nestartuje, kontaktujte nás. V rámci záruční lhůty se pokusíme zaslat vám jiný kus, váš vyzvednout a zvážíme možnost opravy.

2) Displej zobrazuje aplikaci, ta ale nereaguje na dotyk. Hodiny zamrzly a neukazují aktuální čas.

Restartujte zařízení odpojením od napájení alespoň na 15 sekund. Pokud se situace opakuje častěji, příčinou může být silné elektromagnetické rušení. Takové rušení vzniká obvykle v elektromotorech (např. dílny s obráběcími stroji). V takovém případě umíme k píchacím hodinám dodat napájecí filtr, který by měl případné rušení z el. sítě filtrovat. Příčinou podobného zamrzávání mohou být některé typy elektronických dveřních zámků, ty je pak potřeba doplnit o zhášecí diodu (stejnosměrné zámky) anebo MOV Varistor (střídavé zámky).

3) Displej zobrazuje aplikaci, tlačítka reagují na dotyk, na displeji je zobrazen červený vykřičník.

Červený vykřičník indikuje offline stav, tedy situaci, kdy Píchací hodiny nejsou připojeny k internetu. Dočasně to není problém (vložená docházka se v zařízení ukládá a odešle se později), ale lepší je mít píchací hodiny online.

Ukončete aplikaci Píchací Hodiny přes Menu -> Ukončit aplikaci. Pokud budou píchací hodiny vyžadovat PIN kód (přístup do menu lze chránit PINem), tento PIN zjistíte z webové aplikace z agendy Spárovaná zařízení. V systému Android jděte do Nastavení -> Síť a internet, kde zkontrolujte, zdali je zařízení připojeno ke správné WiFi anebo kabelové síti. V systému Android jděte do Nastavení -> Systém -> Datum a čas, kde zkontrolujte, zdali je nastaveno správně datum a čas. Pokud by bylo nastaveno příliš špatné datum (např. posun o několik let), zařízení nebude schopno správně komunikovat přes některé HTTPS a tvářilo by se jako offline i přesto, že WiFi správně funguje. Na zařízení otevřete webový prohlížeč (nejčastěji aplikace Chrome) a zkontrolujte, že se načtou různé webové stránky. Pokud jsou všechny kroky viz výše splněny, ale webové stránky se nenačítají, kontaktujte svého správce sítě, aby situaci vyhodnotil.

4) Píchací hodiny napájené pomocí PoE kabelu se zasekávají nebo stále restartují

Zkontrolujte, že PoE injektor/switch je typu PoE+ IEEE 802.3at. Pokud je PoE switch konfigurovatelný, ujistěte se, že u daného PoE portu je zapnuta volba "High Power Mode" popř. "802.3af/at + Pre-Standard".

5) Nefunguje čtečka čipů - 7" píchací hodiny

Zkontrolujte zapojení kabelu čtečky do píchaček, můžete zkusit čtečku odpojit a znovu zapojit. Po připojení by měla vydat zvukový signál. Zkuste čipnout více čipy, abyste vyloučili, že je závada hlášena kvůli vadnému čipu. Následně zkontrolujte aktualizace v Menu (ikona tří čárek) - Zkontrolovat aktualizace. Pokud budou píchací hodiny vyžadovat PIN kód (přístup do menu lze chránit PINem), tento PIN zjistíte z webové aplikace z agendy Spárovaná zařízení. Pokud se nabídne aktualizace k instalaci, potvrďte ji. Píchací hodiny aktualizaci samy stáhnou, nainstalují a následně se restartují. Pokud předchozí kroky nepomohly, neváhejte se obrátit na naši technickou podporu.


Jak Píchací Hodiny pracují s daty otisků prstů

Píchací hodiny GIRITON viz https://giriton.com/cs/produkty/pichaci-hodiny-na-zed-7 pracují s otisky prstů takto:

  • Ukládá se pouze matematická rovnice popisující otisk prstu (ze které nelze obnovit původní podobu otisku) a nikoli "sken/obrázek" otisku (ze kterého by původní otisk prstu obnovit šel). Konkrétně se ukládají markanty otisku prstu, a to ve formátu a dle normy ISO/IEC 19794-2:2005.
  • Tato data se ukládají jednak v chráněné paměti jednotlivých píchacích hodin a také na cloudovém serveru, na kterém běží systém GIRITON. Cloudový server i zálohy databází jsou v cloudu Microsoft Azure, konkrétně v zóně "EU West". Data tedy neopouští EU.
  • Na serveru jsou data zabezpečena šifrováním disku, na kterém leží. Při přenosu jsou data zabezpečena šifrováním pomocí HTTPS certifikátů.
  • Systém nenabízí možnost "vyexportovat" data ohledně markantů otisků prstů. Tzn. ani administrátor firemního účtu s nejvyššími oprávněními nedokáže ze systému data markantů otisků prstů vyexportovat.