Import Personalistiky

Lze do aplikace importovat seznam uživatelů? Jak je to s opakovaným importem, tedy s aktualizací dat?

Menu Uživatel - Správa - Import dat, lze v několika krocích provést import osob z formátu CSV nebo Excel. Import lze navíc provádět opakovaně (například pro aktualizaci dat), jednotlivé osoby se "spárují" dle Osobního čísla. Takže v praxi můžete provádět import z CSV nebo Excelu např. každý měsíc s tím, že systém provede pouze aktualizaci změněných dat. Důležité je pouze to, aby stejné osobní číslo patřilo vždy stejné osobě.

Podmínkou správné funkce je to, aby byly jednotlivé parametry importovaných uživatelů v samostatných sloupcích. Tedy například při importu z Excelu je důležité, aby bylo "Jméno" a "Příjmení" ve dvou samostatných sloupcích a ne v jednom sloučeném sloupečku.

Další podmínkou je, aby v importním souboru byl sloupec s číslem osoby. Každá importovaná osoba pak musí mít své unikátní číslo (které může obsahovat i znaky, takže číslo osoby např. "Z001" je naprosto v pořádku). Ideální je použít např. čísla osob ze mzdového systému, obzvláště pokud se do mzdového systému chystáte z GIRITONu v budoucnu exportovat. Nepoužíváte-li ve firmě osobní čísla, nechejte v Excelu vygenerovat např. čísla: 1, 2, 3, ...

Každý sloupec v importním souboru musí mít své jméno (např "Osobní číslo", "Telefon", ...), nicméně není nutné předem dodržet konkrétní názvy sloupců. Při importu si vyberete, který sloupec z importního souboru odpovídá které položce z GIRITONu. V případě importu z Excelu se pak předpokládá, že na prvním řádku jsou názvy sloupců, na dalších řádcích jsou už pak samotná data. 

Ukázku importního souboru naleznete zde.