Plánované úlohy

V GIRITONu lze nastavit mnoho automatických úkonů, které systém vykonává. Jedná se o tzv. plánované úlohy a najdete je v Menu uživatel (vaše jméno vlevo nahoře) - Správa - Plánované úlohy.

Mezi nejpoužívanější plánované úlohy se řadí např.  nastavení pauzy - automatické vkládání, prodloužení či zkrácení její délky. K tomu je vytvořen speciální článek.

Dále pak systém může hlídat  limit odpracovaných hodin pro DPP nebo třeba upozornit na vyčerpané benefity (SickDays, Home office,..). Jak nastavit tuto úlohu najdete na tomto odkaze.


Další často používané úlohy jsou:

Informuj o blížících se narozeninách
Informuj o blížícím se konci pracovního poměru
Informuj o blížícím se konci zkušebního období zaměstnance
Informuj uživatele o chybách v jeho docházce

U všech lze nastavit libovolný počet e-mailových adres, na které mají daná upozornění odejít. Stejně tak lze omezit jen konkrétní střediska nebo lidi, na které se má dané upozornění vztahovat.

V systému najdete i mnoho dalších, např.  Generování docházky - automaticky vkládá docházku dle zadaných směn. Pro nastavení této plánované úlohy postupujte viz návod níže: 

1. Jděte do Menu uživatel - Správa - Plánované úlohy a zde přes zelené tlačítko Přidat, přidejte úlohu, která nese název Generování docházky.
2. Zde si poté navolíte, pro které směny se bude automaticky generovat docházka.
3. Nezapomeňte uložit změny.

Plánovaná úloha Generování docházky funguje tak, že se spustí vždy následující den v čas, který má v sobě nastavený. Tj. se vyplňuje docházka vždy za předchozí den, pokud zde nebyla vložena žádná docházková aktivita. Pokud systém detekuje vloženou docházkovou aktivitu, plánovaná úloha se nespustí (pokud nemáte nastavenou částečnou kolizi s touto určitou aktivitou).

Pozn. Vybraní uživatelé musí mít naplánované směny. Pokud je naplánované nemají, systém jim docházku automaticky nevloží. Můžete tedy pro vybrané osoby vytvořit Plánovače směn.