Hlídání limitů aktivit

Jak mohu nastavit hlídání odpracování 300 hod u DPP? Aby nešlo vložit více než 3 Sickdaye? Umí GIRITON poslat např. mail o blížícím-se limitu odpracovaných hodin? Ano, GIRITON umí sledovat kumulativní hodnotu vybrané aktivity (např. Práce celkem) v zadaném období (např. rok nebo kvartál) a při překročení nastavené hranice provést nastavenou akci, popř. zakáže další vkládání.

Nová aktivita, kterou mají limity hlídat

Vytvoření aktivity např. Sickday:

1. Menu uživatel (vaše jméno vlevo nahoře) - Docházka - Docházkové aktivity přidejte novou pracovní aktivitu tlačítkem Přidat.

2. Z nabízeného seznamu vyberte Vlastní aktivita, tu si pojmenujeme např. Sickday a potvrďte tlačítkem Vybrat.

3. Na kartě 3 Ostatní zaškrtněte volbu Pracovní doba (čas strávený touto aktivitou se bude počítat do celkové odpracované doby). Změny uložte.

Přidání nové docházkové aktivity může mít vliv na počítání dovolené a náhradního volna. Více informací ohledně této problematiky najdete v článku zde.

Nastavení limitu, po jehož přesáhnutí nejde vložit další docházku

Například chcete, aby do Docházky nešlo vložit více než 3 Sickdaye za rok.

Řekněme, že již máte vytvořenou aktivitu  Sickday.

1. V Menu uživatel - Docházka - Docházkové aktivity stiskněte tlačítko Šablony a vyberte Zbývající hodnota.

2. Otevře se dialogové okno, které vyplníte dle obrázkového návodu.

3. Po uložení se v docházkových aktivitách se vytvoří více položek pod tímto názvem, nijak je neměňte ani nemažte. V agendě Docházka v sumách již uvidíte novou položku. Stejně tak i v Personalistice na kartě 5 Docházka.

4. Jedna z docházkových aktivit má v názvu Výchozí hodnota (např. Zbývající Sickday - Výchozí hodnota). Zde na kartě 4 Ostatní můžete plošně změnit danou hodnotu, pokud dojde k nějakým interním úpravám. Jednotlivcům můžete změnit nárok v agendě Personalistika - karta 5 Docházka.

Pozor! Pokud byste chtěl hlídat limit práce na DPP nebo jiný časový údaj, je třeba do Výchozí hodnoty zvolit formát např. 300:00.

Nastavení notifikace o překročení požadovaného limitu

Například chcete, abyste dostali e-mal v případě, že uživatel na DPČ překročí 300 odpracovaných hodin.

Řekněme, že podle předchozího návodu máte vytvořenou aktivitu  Zbývající práce DPČ.

1. V Menu uživatel - Správa - Plánované úlohy stiskněte tlačítko +Přidat.

2. Z nabízeného seznamu vyberte položku Informuj o hodnotě aktivity a přidejte ji tlačítkem Vybrat.

3. Klikněte na nově přidanou úlohu a na kartě 1 Plánované akce si ji přejmenujte, dále vyplňte adresy příjemců, kam se mají upozornění odesílat. E-maily můžete oddělovat čárkou.

4. V poli kontrolovaná aktivita vyberte aktivitu Zbývající práce DPČ.

5. V položce Typ porovnání zvolte < a do pole Porovnat s vepište 00:01.

V tomto nastavení se odešle e-mail na vybrané adresy, pokud uživatel bude mít vyčerpán limit Zbývající práce DPČ - jinými slovy odpracuje za celý rok 299:59.

6. Zátržítko Kontrolovat měsíční hodnotu nechte zapnuto. Na kartě 2 Platí pouze pro pak můžete specifikovat, na koho se tato úloha vztahuje.

Pozor! Pokud by se jednalo o jiný než časový údaj, např. hodnotu Sickdaye, bylo by zde jen 0.