Docházkové aktivity

Vše, co se v systému eviduje (Práce, Home Office, Lékař, ..) a počítá (Přesčas, Zbývající dovolená, Fond pracovní doby, ..) se nazývá Docházkové aktivity.

Přehled a nastavení aktivit

Jelikož má většina společností vlastní způsob výpočtu přesčasů, zaokrouhlování docházky a mnohá další specifika, lze v GIRITONu tyto aktivity průběžně měnit a upravovat. Nastavení Docházkových aktivit lze najít v  Menu uživatel (Vaše jméno vlevo nahoře) - Docházka - Docházkové aktivity.

Obvykle pro začátek bohatě dostačují výchozí aktivity, které jsou v systému vytvořeny automaticky po založení účtu. S těmito je možno docházku naplno používat a pokud se objeví požadavky na další specifika, prosím, informujte nás v GIRITONU a my vám vše rádi nastavíme.

Stejně tak jsme schopni nastavovat  parametry jednotlivých aktivit, tedy např. zdali se daná aktivita počítá do celkové odpracované doby, zdali se za aktivitu počítá stravenka, jestli se má aktivita nabízet na tabletech a mobilních telefonech nebo i způsob, jakým se aktivita vlastně bude počítat do výsledků.

Vytvoření nové docházkové aktivity

 1. Menu uživatel (vaše jméno vlevo nahoře) - Docházka - Docházkové aktivity přidejte novou aktivitu tlačítkem Přidat.
 2. Z nabízeného seznamu vyberte  Vlastní aktivita, tu si pojmenujeme např. Homeoffice a potvrďte tlačítkem Vybrat.
 3. Na kartě  3 Ostatní vyberte, zda se jedná o aktivitu počítanou do pracovní doby, zda se o ní může podat žádost apod. Změny uložte.

Vliv nové aktivity na výpočet Dovolené

Dovolená musí zohledňovat všechny "pracovní" aktivity i překážky. Pokud máte nějaké aktivity na míru, je třeba zkontrolovat, jestli s nimi výpočet Dovolené kalkuluje.

Pokud je vytvořena nová aktivita, je třeba ji zahrnout do skupiny "pracovní aktivity" nebo "překážky" pro správný výpočet Dovolené.

 • Pokud je nová aktivita brána jako odpracovaná doba, přidejte ji v Menu uživatel (Vaše jméno vlevo nahoře) - Docházka - Docházkové aktivity - aktivita Dovolená - odprac. doba pro nárok na dov. - karta 4 Ostatní do Sledovaných aktivit.
 • Pokud je nová aktivita brána jako překážka, přidejte ji v Menu uživatel (Vaše jméno vlevo nahoře) - Docházka - Docházkové aktivity - aktivita Dovolená - suma překážkových aktivit do Sledovaných aktivit.

Vliv nové aktivity na výpočet Náhradního volna

Náhradní volno sleduje aktivity v docházce a vyhodnocuje, zda přesáhly limit denní pracovní doby. Případně vyhodnocuje, zda se jedná o aktivitu, která způsobuje absenci nebo přesčas.

Pokud je založena nová docházková aktivita, je třeba nastavit v aktivitě Náhradní volno Σ, zda způsobuje absenci, přesčas, atd.

 • Pokud je vytvořena nová pracovní aktivita, která se má chovat podobně jako aktivita Práce, tedy je na kartě 3 Ostatní nastavena jako Pracovní doba, není třeba nastavení upravovat.
 • V případě, že se jedná o aktivitu, která není nastavena jako Pracovní doba a nemá způsobovat absenci (Nemoc, Svatba, a další) přidejte ji v Menu uživatel (Vaše jméno vlevo nahoře) - Docházka - Docházkové aktivity - aktivita Náhradní volno Σ - karta 4 Ostatní do tabulky se záložkou Nezpůsobuje absenci.
 • Pokud se jedná o aktivity jako je Dovolená nebo Lékař, přidejte je do záložky Vždy považováno za pracovní dobu.
 • Pokud máte aktivity, které mají odečíst hodnotu z náhradního volna, přidejte ji do záložky Z výsledku odečti hodnoty aktivit. Zpravidla se jedná o aktivitu Volno z přesčasu, kdy si napracované hodiny z přesčasu zaměstnanec vybere. Stejná hodnota Volna z přesčasu se tedy odečte z napracovaných hodin náhradního volna.

Omezení aktivity na značky nebo střediska

Pokud má některá z aktivit platit pouze pro vybrané zaměstnance a ne hromadně pro celou firmu, lze ji omezit pro vybraná střediska nebo značky.

 • Např. můžete chtít, aby dohodáři napříč všemi středisky neměli možnost si vložit aktivitu Home Office.

  V takovém případě těmto zaměstnancům potřebujete přiřadit značku, kterou v aktivitě Home Office na kartě 5 Platí pouze pro přiřadíte do kolonky Netýká se osob se značkou.

 • Jestliže by měla aktivita platit pouze pro jedno středisko z celé firmy, v kolonce Střediska si označíte pouze ta, kterým se má Home Office nabízet při vkládání docházky nebo podávání žádostí.
Omezení aktivity na značky
Omezení aktivity na vybraná střediska