Docházkové aktivity

Vše, co se v systému eviduje (Práce, Home Office, Lékař, ..) a počítá (Přesčas, Zbývající dovolená, Fond pracovní doby, ..) se nazývá  Docházkové aktivity.

Jelikož má většina společností vlastní způsob výpočtu přesčasů, zaokrouhlování docházky a mnohá další specifika, lze v GIRITONu tyto aktivity průběžně měnit a upravovat. Nastavení Docházkových aktivit lze najít v  Menu uživatel (Vaše jméno vlevo nahoře) - Docházka - Docházkové aktivity.

Obvykle pro začátek bohatě dostačují výchozí aktivity, které jsou v systému vytvořeny automaticky po založení účtu. S těmito je možno docházku naplno používat a pokud se objeví požadavky na další specifika, prosím, informujte nás v GIRITONU a my vám vše rádi nastavíme.

Stejně tak jsme schopni nastavovat  parametry jednotlivých aktivit, tedy např. zdali se daná aktivita počítá do celkové odpracované doby, zdali se za aktivitu počítá stravenka, jestli se má aktivita nabízet na tabletech a mobilních telefonech nebo i způsob, jakým se aktivita vlastně bude počítat do výsledků.

Vytvoření nové docházkové aktivity:

1. V  Menu uživatel (vaše jméno vlevo nahoře) - Docházka - Docházkové aktivity přidejte novou aktivitu tlačítkem Přidat.
2. Z nabízeného seznamu vyberte  Vlastní aktivita, tu si pojmenujeme např. Homeoffice a potvrďte tlačítkem Vybrat.
3. Na kartě  3 Ostatní vyberte, zda se jedná o aktivitu počítanou do pracovní doby, zda se o ní může podat žádost apod. Změny uložte.

Vliv nové aktivity na výpočet Dovolené:

Dovolená musí zohledňovat všechny "pracovní" aktivity i překážky. Pokud máte nějaké aktivity na míru, je třeba zkontrolovat, jestli s nimi výpočet Dovolené kalkuluje.

Pokud je vytvořena nová aktivita, je třeba ji zahrnout do skupiny "pracovní aktivity" nebo "překážky" pro správný výpočet Dovolené.

  • Pokud je nová aktivita brána jako odpracovaná doba, přidejte ji v Menu uživatel (Vaše jméno vlevo nahoře) - Docházka - Docházkové aktivity - aktivita Dovolená - odprac. doba pro nárok na dov. - karta 4 Ostatní do Sledovaných aktivit.
  • Pokud je nová aktivita brána jako překážka, přidejte ji v Menu uživatel (Vaše jméno vlevo nahoře) - Docházka - Docházkové aktivity - aktivita Dovolená - suma překážkových aktivit do Sledovaných aktivit.