Náhradní volno (přesčas)

GIRITON počítá uživateli náhradní volno dle Vašich preferencí. Může ho počítat dle plánovaných směn anebo podle týdenního pracovního fondu. Stejně tak je na Vás, jestli budete náhradní volno někomu převádět nebo proplácet.

Náhradní volno dle směn

Cokoli je odpracováno více než je délka naplánované směny, počítá se jako přesčas, tedy kladné náhradní volno. Má-li zaměstnanec odpracováno méně, pak se náhradní volno počítá s minusem. Směny nastavíte dle návodu zde. Toto je standardní nastavení systému už při založení účtu.

Př. Uživatel má směnu 6-14:00, tedy 8 pracovních hodin.
Pracuje-li v čase 6-15:00, sloupec Náhradní volno Σ mu zapíše 01:00h přesčasu. - Odpracoval o 1h více než stanovuje směna.

Pracuje-li v čase 6-12:00, sloupec Náhradní volno Σ mu zapíše -02:00h přesčasu. - Odpracoval o 2h méně než stanovuje směna.


Náhradní volno dle týdenního pracovního fondu

Pokud je pracovní fond např. 40h/týden, systém si dopočítá, že je to 8h/pracovní den. Cokoli je odpracováno více než je délka tohoto denního pracovního fondu, počítá se jako přesčas, tedy kladné náhradní volno, a naopak. Toto se používá v případech, kdy firma neřeší směny anebo má spoustu uživatelů s různými úvazky.

1.  V agendě Personalistika na kartě 5 Docházka zadejte hodnotu Týdenní pracovní doby, zpravidla se zadává 40.
2. V Menu uživatel (Vaše jméno vlevo nahoře) - Docházka - Docházkové aktivity najděte Náhradní volno Σ.
3. Na kartě 4 Ostatní vpravo vyberte Počítat dle: Týdenní pracovní doba - Přesčas a v nabízené roletce vybereme Ostatní uživatelé. Změny uložte.


Placené/převáděné náhradní volno

Můžete si vybrat, zda chcete přesčasy převádět do dalších měsíců anebo je evidovat jako proplacené. Nastavit si to můžete kdykoli sami.
1.
 V Menu uživatel - Docházka - Docházkové aktivity najděte Náhradní volno proplacené.
2. Přepněte se na kartu 4 Ostatní a vyberte zde, zda chcete proplácet vše anebo neproplácet nic (= převádět do dalších měsíců). Změny uložte.
3. Pokud chcete proplácet přesčasy jen některým lidem, musíte jim nejdříve přiřadit značkuPersonalistice a danou značku následně použít i zde.