Jak podat žádost

Systém umožňuje podávat a schvalovat žádosti o docházku. Obvyklé jsou například  žádosti o dovolenou, žádosti o (ne)placené volno či žádost o služební cestu. Také lze podávat žádost o úpravu špatně vložené docházky.

Uživatel s oprávněním Podávání žádostí může z agendy Docházka nebo agendy Žádosti vytvořit novou žádost o vybranou aktivitu. Uživateli, který má oprávnění Schvalování žádostí je pak tato žádost nabídnuta ke schválení.

Nová žádost z webové aplikace:

1. V agendě Docházka klikněte na tlačítko Přidat vlevo nahoře, z nabízeného seznamu pak vyberte Žádost.
2. V nabídnutém kalendáři tahem myší vyberte požadované dny.
3. Další okno Vám potom umožní vybrat aktivitu, o jakou žádáte, časy a další preference. Vše na závěr uložte.
4. V agendě Docházka uvidíte na dané dny šrafovaně vyznačenou aktivitu a u ní otazník, dokud nebude schválená.


TIP! Pokud si přejete zadat žádost na půlden dovolené, je potřeba nejprve v nabízené tabulce v poli Čerpaná dovolená změnit počet dnů z 1 na 0.5. Pak už můžete upravit čas od-do.

Nová žádost z aplikace Píchací hodiny:TIP! Žádost lze zadat také přímo z agendy Žádosti nebo z widgetu Mé žádosti na domovské stránce.

1. Na píchacích hodinách klikněte na tlačítko + vpravo nahoře. 

2. V nabídce klikněte na Žádosti a potvrďte se PINem/ čipem/ QR kódem nebo otiskem prstu.
3. Zobrazí se seznam již žádostí, ve spodní liště lze přepnout na čekající/ vyřízené/ ke schválení. 
4. Tlačítkem vpravo dole vyberete, o kterou aktivitu žádáte a dále pak specifikujete datum a čas.
5. Potvrďte tlačítkem Přidat žádost.

Nová žádost z aplikace Moje docházka:

1. V aplikaci Moje docházka klikněte na Menu (ikona tří čárek vlevo nahoře). 2. V nabídce klikněte na Žádosti.
3. Zobrazí se seznam žádostí. Na horní liště lze přepnout na čekající/ vyřízené/ ke schválení. 
4. Tlačítkem + vpravo dole vyberete, o kterou aktivitu žádáte a dále pak specifikujete datum a čas.
5. Potvrďte tlačítkem Přidat žádost.