Směny

Aby GIRITON správně počítal množství přesčasů, odměn apod., je třeba mít u každého zaměstnance nastavenou směnu v požadované délce pracovních hodin.

V agendě Menu uživatel (vaše jméno vlevo nahoře) - Docházka - Směny jsou k dispozici Směny docházky. Po registraci jsou v systému automaticky vytvořeny ukázkové směny (Ranní, Odpolední, Noční) včetně všech potřebných parametrů a jsou tak připraveny k použití. Zde můžete libovolně směny přidávat či měnit nastavení těch existujících. Počet směn není omezen.

Jak vytvořit novou směnu

 1. V agendě Menu Uživatel - Docházka - Směny klikněte nahoře na tlačítko Přidat.
 2. V nově nabídnuté směně zadejte její název, čas od-do a další preference. Každá směna musí mít svou zkratku.
 3. Změny uložte.

Nejčastěji budete jednotlivé směny používat v agendě Plán směn, ve které vytváříte plán pro jednotlivé osoby na následující měsíce.

Jestliže se plán směn pro některé osoby opakuje nebo je vždy předem daný, doporučujeme pro takovou osobu vytvořit vlastní Plánovač směn.

Hranice přesčasu

Toto pole lze využít, pokud nechceme, aby se každá minuta po směně započítávala do Náhradního volna.

Příklad:

 • Uživatel odpracuje v pondělí 8:01 hodin práce, v úterý 8:02 ve středu 8:03. Ve čtvrtek odpracoval 8:15 hodin.
 • Hranici si stanovíme na 00:10 minut.
 • Což znamená, že od pondělí do středy bude náhradní volno 00:00.
 • Ve čtvrtek bude náhradní volno 00:15, v případě že zatržítko Počítat pouze úsek za překročenou hranicí nebude zaškrtlé.
 • V případě, že bude zaškrtlé, hodnota náhradního volna se bude počítat až po stanovené hranici, tedy 00:05.

Směny s volitelnou pracovní dobou

V rozšířeném nastavení lze stanovit Základní pracovní dobu a Volitelnou pracovní dobu, která určuje pružné rozvržení směny. Naplánovaná směna je tak v agendě Docházka znázorněna plnou čarou (Základní pracovní doba) a přerušovanou čarou (Volitelná pracovní doba).

Pružná pracovní doba je primárně vytvořena pro směny v kanceláři nebo na úřadech, kde se očekává odpracování 8 hodin, které nemusí mít pevný začátek a konec pracovní doby. V tomto případě má zaměstnanec stanovený čas, kdy musí být v práci, a zbytek pracovní doby je pružný. Je tedy na zaměstnanci, jak danou směnu odpracuje.

Příklad:

Zaměstnanec má za den odpracovat 8 hodin.

 • Má stanoveno, že od 10 do 14 musí být v práci přítomen (Základní pracovní doba).
 • Volitelnou pracovní dobu má stanovenou od 6 do 18.
 • Znamená to, že zaměstnanec má stanoveno, kdy přesně musí být v práci a je čistě na něm, zda přijde v 6 hodin a odejde ve 14 hodin nebo zda přijde v 10 hodin a odejde v 18 hodin.

Všem uživatelům, kterým se plánuje pružná směna, je třeba zakliknout možnost v agendě Personalistika na kartě 5 Docházka v tabulce dovolených: Dovolená - odprac. dobu pro nárok počítat na měsíční bázi.