Směny

Aby GIRITON správně počítal množství přesčasů, odměn apod., je třeba mít u každého zaměstnance nastavenou směnu v požadované délce pracovních hodin.

V agendě  Menu uživatel (vaše jméno vlevo nahoře) - Docházka - Směny jsou k dispozici Směny docházky. Po registraci jsou v systému automaticky vytvořeny ukázkové směny (Ranní, Odpolední, Noční) včetně všech potřebných parametrů a jsou tak připraveny k použití. Zde můžete libovolně směny přidávat či měnit nastavení těch existujících. Počet směn není omezen.

Jak vytvořit novou směnu:
1. V agendě Menu Uživatel - Docházka - Směny klikněte nahoře na tlačítko Přidat.
2. V nově nabídnuté směně zadejte její název, čas od-do a další preference. Každá směna musí mít svou zkratku.
3. Změny uložte.

Nejčastěji budete jednotlivé směny používat v agendě Plán směn, ve které vytváříte plán pro jednotlivé osoby na následující měsíce.

Jestliže se plán směn pro některé osoby opakuje nebo je vždy předem daný, doporučujeme pro takovou osobu vytvořit vlastní Plánovač směn.