Plán směn

Videonávod ▶ Jak funguje plán směn?

Jednotlivým uživatelům lze v agendě  Plán směn připravovat plán směn na jednotlivé dny v měsíci. Směny jsou zde v konkrétních dnech přiřazeny jednotlivým uživatelům. Pokud má aktuální uživatel oprávnění měnit plán směn, může hodnoty v polích měnit a změny následně uložit. Pro přidělení směny uživateli v daný den napište do příslušného políčka její zkratku. Zkratky najdete vypsány vpravé dolní tabulce pod položkou Legenda. Ve filtrech lze nastavit zobrazení konkrétního měsíce a střediska.

Po kliku na tlačítko  Uložit změny je plán směn na dané období zafixován a např. změna plánovačů směn u jednotlivých osob již nebude mít vliv na plán směn v tomto období.

Tlačítko  Tisk (1) nabídne více tiskových sestav pro přehled plánu směn. Sestavy lze ukládat v různých formátech.

Ikony zámků (2) umožňují pevně uzamknout plán směn, takže se nedá ručně upravit, musel by se zase odemknout. 

Kouzelnou hůlkou (3) můžete uživatelům doplnit docházku dle jejich plánovaných směn.

Tlačítko  Hromadné vkládání (4) umožňuje vložit aktivitu dle libosti více uživatelům naráz. Toto je možno také přes agendu Docházka a tlačítko Přidat.

Tímto způsobem lze také hromadně vložit  směny, díky čemuž můžeme vložit do plánu směn konkrétní směnu, konkrétní plánovač směn, případně vlastní plánovač směn, který přiřadí směny v daných dnech do konkrétního střediska


Ikonou koše (5) můžete smazat plán směn daným osobám.

V systému jsou automaticky nastavena tato pravidla dle legislativy:

  • Nepřetržitý odpočinek - uživatel musí mít v rámci 7 po sobě jdoucích dnech alespoň 35h volna mezi směnami
  • Odpočinek mezi směnami - uživatel musí mít v rámci každých 24h alespoň 12h volna

Pokud tato pravidla nejsou dodržena, zobrazí se v Plánu směn vpravo dole upozornění v sekci Validace.

Plán směn osoby je předem daný (např. celý měsíc Ranní)

Aby nebylo nutné ručně vytvářet plán směn pro zaměstnance, kteří mívají plán neměnný  (např. Jana Nováková má obvykle celý měsíc Ranní směnu), připravili jsme tzv. Plánovače směn. Ty pak jednotlivým uživatelům automaticky předvyplňují Plán směn. 

Plán směn osoby se mění, operativní plánování

Může se stát, že při plánování směn potřebujete nastavovat délku směn operativně.  Často se např. mění časy začátků i konců směn, které potřebujete jednotlivým uživatelům plánovat. Nevystačíte si tak s předdefinováním směn, protože byste zde vytvářeli velké množství různých kombinací začátků+konců směn.


V takovém případě můžete do políček v  Plánu směn napsat čas trvání směny ve formátu časOd-časDo, tedy např. "8-12:30" (bez mezer). Pokud systém nenajde předdefinovanou směnu s touto zkratkou, vytvoří jednorázovou směnu jen pro tohoto uživatele. Po dokončení úprav nezapomeňte uložit změny.