Plán směn

Videonávod ▶ Jak funguje plán směn?

Jednotlivým uživatelům lze v agendě Plán směn připravovat plán směn na jednotlivé dny v měsíci.

Směny jsou zde v konkrétních dnech přiřazeny jednotlivým uživatelům. Pokud má aktuální uživatel oprávnění měnit plán směn, může hodnoty v polích měnit a změny následně uložit. Pro přidělení směny uživateli v daný den napište do příslušného políčka její zkratku. Zkratky najdete vypsány vpravé dolní tabulce pod položkou Legenda. Ve filtrech lze nastavit zobrazení konkrétního měsíce a střediska.

Po kliku na tlačítko Uložit změny je plán směn na dané období zafixován a např. změna plánovačů směn u jednotlivých osob již nebude mít vliv na plán směn v tomto období.

Možnosti plánu směn

Tlačítko Tisk (1) nabídne více tiskových sestav pro přehled plánu směn. Sestavy lze ukládat v různých formátech.

Ikony zámků (2) umožňují pevně uzamknout plán směn, takže se nedá ručně upravit, musel by se zase odemknout. 

Kouzelnou hůlkou (3) můžete uživatelům doplnit docházku dle jejich plánovaných směn.

Tlačítko Hromadné vkládání (4) umožňuje vložit aktivitu dle libosti více uživatelům naráz. Toto je možno také přes agendu Docházka a tlačítko Přidat.

Tímto způsobem lze také hromadně vložit směny, díky čemuž můžeme vložit do plánu směn konkrétní směnu, konkrétní plánovač směn, případně vlastní plánovač směn, který přiřadí směny v daných dnech do konkrétního střediska.

Ikonou koše (5) můžete smazat plán směn daným osobám.

Ikonou ozubeného kolečka (6) lze upravit ihned několik možností zobrazení, jak je uvedeno na obrázku níže.

Záložka pokrytí (7) zobrazuje pokrytí směn v aktuální dny a hodiny. Dle nastavení (ikonou ozubeného kolečka) lze navolit zobrazování pokrytí směn po hodinových blocích nebo dvouhodinových blocích.

Strategie pro plánování směn

Plán směn osoby je předem daný

Aby nebylo nutné ručně vytvářet plán směn pro zaměstnance, kteří mívají plán neměnný, připravili jsme tzv. Plánovače směn. Ty pak jednotlivým uživatelům automaticky předvyplňují Plán směn. 

TIP: Využívá se ve chvíli, kdy má zaměstnanec např. celý týden ranní směnu.

Plán směn osoby se mění, operativní plánování

V některých případech potřebujete při plánování směn nastavovat délku směn operativně. Často se např. mění časy začátků i konců směn, které potřebujete jednotlivým uživatelům plánovat. Nevystačíte si tak s předdefinováním směn (vytvářeli velké množství různých kombinací začátků+konců směn).

V takovém případě můžete do políček v Plánu směn napsat čas trvání směny ve formátu časOd-časDo, tedy např. "8-12:30" (bez mezer). Pokud systém nenajde předdefinovanou směnu s touto zkratkou, vytvoří jednorázovou směnu jen pro tohoto uživatele. Po dokončení úprav nezapomeňte uložit změny.

Limity plánu směn

V systému jsou automaticky nastavena tato pravidla dle legislativy:

  • Nepřetržitý odpočinek - uživatel musí mít v rámci 7 po sobě jdoucích dnech alespoň 35 hod. volna mezi směnami.
  • Odpočinek mezi směnami - uživatel musí mít v rámci každých 24 hod. alespoň 12 hod. volna.

Pokud tato pravidla nejsou dodržena, zobrazí se v Plánu směn vpravo dole upozornění v sekci Validace. Více informací o limitech plánu směn naleznete zde.