Nastavení aktivity Pauza

Automaticky vkládaná Pauza bez nutnosti čipování

Aktivitu Pauza můžeme nastavit tak, aby odčítala  např. 30 min z pracovní doby za každých odpracovaných 6 hodin. Uživatel si tak nemusí čipovat Pauzu, ta se vloží automaticky. Odečte se za ni čas, který pak nebude započítán do celkové odpracované doby. Tento způsob vkládání Pauzy lze zapnout i zpětně ve všech neuzavřených měsících.

Funkci zapnete následovně:

1. Klikněte na Menu uživatel (vaše jméno vlevo nahoře) - Správa - Plánované úlohy.
2. Tlačítkem Přidat zobrazíte nabídku plánovaných úloh. Vyberte úlohu Vlož aktivitu do bloku delšího než...
3. Po přidání klikněte na nově vytvořenou plánovanou úlohu, zobrazí se její detail.
4. Vpravo pak volíte, délku vkládané aktivity (např. 00:30), hraniční délku aktivit (např. 06:00), posun začátku vkládané aktivity (např. 05:00) a
maximální počet bloků vkládané aktivity. 
V tomto nastavení se pak vloží Pauza v délce 00:30 za 5. odpracovanou hodinu, jakmile uživatel splní podmínku odpracování alespoň 6h Práce.
5. Dále pak můžete donastavit, na jaké aktivity nebo směny se tato úloha vztahuje. Na kartě 2 Platí pouze pro pak můžete omezit tuto aktivitu jen na některá střediska/značky.

Prodloužení příliš krátce čipované přestávky

Pokud si uživatelé čipují pauzy sami, ale někdy je ukončí např. po 25 minutách a problém je těchto chybějících 5 minut, můžeme nastavit Pauzu tak, aby byly např.  všechny pauzy trvající od 20 do 30 minut prodloužil na 30 minut

Funkci zapnete následovně:

1. Klikněte na Menu uživatel (vaše jméno vlevo nahoře) - Správa - Plánované úlohy.
2. Tlačítkem Přidat zobrazíte nabídku plánovaných úloh. Vyberte úlohu Automatické prodloužení aktivity.
3. Po přidání klikněte na nově vytvořenou plánovanou úlohu, zobrazí se její detail.
4. V detailu volte spodní hranici (např. 00:25), horní hranici (např. 00:30) a sledovanou aktivitu (Pauza).
V tomto nastavení se pak všechny Pauzy, které mají délku 25-29min prodlouží na 30min. Pauzy v délce 0-24min zůstanou beze změny.
5. Na kartě 2 Platí pouze pro pak můžete omezit tuto aktivitu jen na některá střediska/značky.

Ukončení přestávky probíhající déle než...

Systém lze nakonfigurovat i tak, aby si uživatelé mohli čipovat pouze začátek pauzy a konec se jim (po předem nastavené době) vloží sám. Pokud si uživatel pauzu ukončí před uplynutím této nastavené doby, je vše v pořádku. Pokud ale ne, systém ji ukončí za něj.

1. Klikněte na Menu uživatel (vaše jméno vlevo nahoře) - Správa - Plánované úlohy.
2. Tlačítkem Přidat zobrazíte nabídku plánovaných úloh. Vyberte úlohu Ukonči aktivitu trvající déle než...
3. Po přidání klikněte na nově vytvořenou plánovanou úlohu, zobrazí se její detail.
4. V detailu volte maximální délku aktivity (např. 00:30) a kontrolovanou aktivitu (Pauza).
V tomto nastavení se pak všechny Pauzy, které nemají čipnutý konec, samy ukončí po 30 minutách.
5. Na kartě 2 Platí pouze pro pak můžete omezit tuto aktivitu jen na některá střediska/značky.