Aktivace modulu Whistleblowing

GIRITON nabízí také modul pro bezpečné zasílání anonymních oznámení z píchacích hodin, z mobilní aplikace i z webu. Pomůže vám tak splnit požadavky na zákon o ochraně oznamovatelů. Vytvořte spokojenější pracovní prostředí, se spokojeností roste produktivita.

Základem je Whistleblowing Formulář, který má pole jako kategorie oznámení, jednotliví řešitelé (ze kterých si oznamovatel může vybrat) nebo třeba termín pro vyřešení zaslaných Oznámení.

Uživatelé pak načtou daný Formulář (a to na píchacích hodinách, na mobilu nebo webu), pomocí kterého mohou (volitelně anonymně) zasílat Oznámení, popřípadě dostávat notifikace, pokud se k danému Oznámení například vyjádří Řešitel.

Jaké moduly nabízíme

GIRITON nabízí dva moduly pro Whistleblowing, ze kterých si můžete vybrat, a to Whistleblowing (Giriton) a Whistleblowing (NNTB).

  • Whistleblowing (Giriton): jedná se o základní modul pro Whistleblowing přímo od společnosti GIRITON, který nabízí základní funkce jako Podání anonymního oznámení z webu, z Píchacích hodin nebo z appky Moje Docházka, dále nabízí Kategorie oznámení, Více řešitelů, Anonymní chat včetně příloh, Anonymizované audionahrávky a Notifikace. Modul je zpoplatněn dle aktuálního ceníku.
  • Whistleblowing (NNTB): jedná se o integraci s platformou Nenech to být (NNTB), která nabízí i mnoho rozšířených funkcí dle zvoleného tarifu NNTB. V případě aktivace tohoto modulu do Giritonu vložíte odkazy na vaše NNTB oznamovací formuláře, které pak Giriton také nabídne na Píchacích Hodinách nebo v appce Moje Docházka. Platbu provádíte společnosti NNTB dle zvoleného tarifu.

Aktivace modulu Whistleblowing

Přihlašte se jako uživatel s oprávněním Administrátor do webové aplikace GIRITON. Otevřete sekci Menu uživatel > Vaše společnost, zapněte funkci Whistleblowing (Giriton) nebo Whistleblowing (NNTB) a Uložte změny. Následně obnovte webovou stránku.

Ve výchozím stavu je systém nastaven tak, aby se sekce Whistleblowing oznámení pro zasílání oznámení nabídla jak na píchacích hodinách, tak všem uživatelům v aplikaci Moje Docházka. Pokud si přejete, aby se tato sekce v aplikaci Moje Docházka nezobrazila, anebo se zobrazila pouze některým uživatelům, pak ze skupiny oprávnění Zaměstnanci s vlastní docházkou odeberte oprávnění Whistleblowing z aplikace Moje Docházka

Whistleblowing Formulář

Po aktivaci modulu Whistleblowing (Giriton) je již vytvořen výchozí Whistleblowing Formulář. Můžete jej upravit, spravovat řešitele, kategorie, tisknout QR kód anebo přidat více formulářů. Více o nastavení Whistleblowing formuláře najdete zde.

Po aktivaci modulu Whistleblowing (NNTB) jděte do Menu uživatel > Správa > Whistleblowing formuláře, kde klikněte na tlačítko Přidat Formulář NNTB. Zobrazí se dialog pro přidání vašeho NNTB oznamovacího formuláře.

Whistleblowing Oznámení

Jakmile je publikovaný jeden nebo více Formulářů, mohou uživatelé podávat Oznámení, a to z píchacích hodin, z mobilní aplikace nebo z webu.

  • Jak uživatel podá Whistleblowing Oznámení najdete zde
  • Jak řešitel reaguje na Whistleblowing Oznámení najdete zde

Whistleblowing Směrnice

V GIRITONu je možné pro vybrané zaměstnance vygenerovat záznam o poučení příslušné osoby o jejích právech a povinnostech vzhledem k whistleblowingu. Ten vychází ze zákona číslo 171/2023 Sb., jenž chrání whistleblowery na pracovišti.

V agendě Personalistika zvolte zaměstnance, pro které chcete směrnici vygenerovat. V možnosti Tisk vyberte tiskovou sestavu Směrnice Whistleblowing: Záznam o poučení příslušné osoby (Příjemce oznámení). V poslední řadě stačí vyplnit Nastavení tiskové sestavy (Datum vzniku funkce Příslušné osoby, Osoba zastupující Společnost, a další) a Vybrat. Vygenerovaná směrnice automaticky vyplní informace o společnosti, příslušných osobách a je tak připravena k podpisu.