Skupiny oprávnění

Můžete si vytvořit libovolný počet skupin a každé nastavit jiná oprávnění, např. Zaměstnanec, Vedoucí, Mistr, Administrátor,..

Skupiny oprávnění sdružují jednotlivé oprávnění. Oprávnění se tedy nepřidělují přímo uživatelům, ale skupině, do které se pak jednotliví uživatelé přidávají. V systému je založeno několik výchozích skupin oprávnění.  Například skupina s názvem Mzdový účetní obsahuje oprávnění na prohlížení i úpravu docházky ostatních uživatelů, služebních cest, projektů a také na uzavírání a otevírání docházky.

V  Menu uživatel - Správa - Skupiny oprávnění můžete spravovat jednotlivé skupiny oprávnění a jejich členy.

Po vybrání konkrétní skupiny můžete v kartě 2 Oprávnění přidávat nebo odstraňovat jednotlivá oprávnění. Je-li oprávnění přiděleno, mohou ho uživatelé dané skupiny používat. Některá oprávnění podporují navíc detailnější nastavení. Například oprávnění Úprava veškeré docházky dovoluje vybrat pouze ta střediska, na která se oprávnění má vztahovat. Více o omezování oprávnění na jednotlivá střediska nebo jen osoby s vybranou značkou/tagem/štítkem naleznete zde.

Jednotlivé skupiny oprávnění včetně jejich nastavení se dají také kopírovat.


Jaká oprávnění mají zpravidla vedoucí

(co nepotřebujete, nemusíte udělovat)

Prohlížení aktivit

Prohlížení registrací směn

Prohlížení aktuální aktivity zaměstnanců

Prohlížení plánu projektů

Prohlížení plánu směn

Prohlížení veškeré docházky

Prohlížení veškerých projektů

Prohlížení veškerých služebních cest


Úprava aktivit

Úprava registrací směn

Úprava plánu projektů

Úprava plánu směn

Úprava veškeré docházky

Úprava veškerých projektů

Úprava veškerých služebních cest


Žádosti

Prohlížení žádostí

Schvalování žádostí


Uzamknutí docházky

Uzavření docházky