Oprávnění uživatelů

Je možné, aby jedna osoba mohla prohlížet či upravovat docházku specifické skupiny osob, ale ne všech? Prohlížet či upravovat záznamy Personalistiky pouze pro danou skupinu osob? Ano, Docházka GIRITON toto umožňuje rozdělením osob do Středisek a nastavením Skupin Oprávnění pouze pro daná střediska.


Videonávod ▶ Jak omezit oprávnění vedoucího jen na vybrané středisko či jen na konkrétní osoby

Oprávnění uživatelů dle středisek

Příklad: Paní Kovářová je vedoucí střediska Sklad a má mít právo prohlížet veškerou docházku všem osobám v tomto středisku.

Jak přiřadit uživatele do střediska:

1. Agenda Personalistika - karta 1 Základní.

2. V poli Středisko klikněte na lupu a zvolením jednoho či více středisek přiřaďte uživatele. Například pana Nováka do střediska "Sklad".

3. Změny uložte.

Jak nastavit skupinu oprávnění:

1. Menu Uživatel (Vaše jméno vlevo nahoře) - Správa - Skupiny Oprávnění.

2. Tlačítkem Přidat vytvořte novou skupinu oprávnění s názvem např. Prohlížení docházky - Sklad.

3. V kartě 2 Oprávnění přesuňte šipkami do přidělených oprávnění položku Prohlížení veškeré docházky.

4. Při kliku na přidělené Prohlížení veškeré docházky se zpřístupní pole Pouze střediska: (všechna střediska). Při kliku na toto pole lze vybrat pouze ta střediska, kterých se oprávnění týká - vyberte tedy středisko Sklad.

5. Nakonec v kartě 3 Uživatelé vyberte ikonou + osoby, které do této skupiny oprávnění chceme zařadit - tzn. které osoby budou mít právo prohlížet docházku lidí ze Skladu. Vyberte například paní Kovářovou.

6. Klikneme na Uložit změny.


Nyní má paní Kovářová práva prohlížet docházku pouze osob, které jsou ve středisku Sklad, konkrétně zde vidí např. pana Nováka.

Oprávnění uživatelů dle značek

Podobným způsobem, jako dle středisek, můžete přidělovat oprávnění uživatelů také dle značek. To se hodí, chcete-li například, aby mohl manažer prohlížet docházku všech vedoucích, kteří jsou v různých střediskách. Přitom by ale neměl vidět docházku ostatních osob v těchto střediskách.

Jak přiřadit uživateli značku:

1. Agenda Personalistika - karta 1 Základní.

2. Do pole Značky napište např. vedoucí, stiskněte Enter, tím se značka vytvoří.

3. Změny uložte.

U ostatních vedoucích už se bude značka nabízet v roletce. Každému vedoucímu tedy značku "vedoucí" nastavte.

TIP! Označíte-li více uživatelů naráz, můžete hromadně přidat značku.

Jak nastavit skupinu oprávnění:

1. Menu Uživatel (Vaše jméno vlevo nahoře) - Správa - Skupiny Oprávnění.

2. Tlačítkem Přidat vytvořte novou skupinu oprávnění s názvem např. Prohlížení docházky vedoucích.

3. V kartě 2 Oprávnění přesuňte šipkami do přidělených oprávnění položku Prohlížení veškeré docházky.

4. Při kliku na přidělené Prohlížení veškeré docházky se zpřístupní pole Zahrnuté značky. V roletce se nabídnou vytvořené značky.

5. Nakonec v kartě 3 Uživatelé vyberte ikonou + osoby, které do této skupiny oprávnění chcete zařadit - tzn. které osoby budou mít právo prohlížet docházku vedoucích.

6. Klikněte na Uložit změny.

Podobně je možno oprávnění omezit pouze na osoby, které naopak nemají přidělenou danou značku. Můžete tak například manažerovi umožnit prohlížet docházku všech, kromě osob označených značkou  nejvyšší Vedení.