Řešení Whistleblowing Oznámení

Jste v roli řešitele a dorazilo vám nové Oznámení, anebo některý Oznamovatel něco doplnil k Oznámení, které zaslal dříve. Ve webové aplikaci GIRITON otevřete agendu Whistleblowing oznámení, ve které uvidíte všechna podaná oznámení.

Podle sloupce Čas poslední aktualizace snadno najdete ta Oznámení, ve kterých od vaší poslední návštěvy přibyly novinky. Vyberte Oznámení, na které chcete reagovat.

V horní části uvidíte znění tohoto oznámení, popřípadě můžete s oznamovatelem komunikovat pomocí chatu. Pokud oznamovatel při podání oznámení vyplnil email pro notifikace, dostane oznamovatel o vaší reakci emailovou notifikaci. Pokud oznamovatel připojil k oznámení soubor jako přílohu, můžete jej zde stáhnout.

Po vyřešení daného oznámení změňte status oznámení na Uzavřeno. Uzavřená oznámení si zobrazíte tak, že v horní části obrazovky změníte filtr Status na Uzavřeno.