Řešení Whistleblowing Oznámení

Jste v roli řešitele a dorazilo vám nové Oznámení, anebo některý Oznamovatel něco doplnil k Oznámení, které zaslal dříve. Ve webové aplikaci GIRITON otevřete agendu Whistleblowing oznámení, ve které uvidíte všechna podaná oznámení.

agenda Whistleblowing oznámení z pohledu Řešitele

Podle sloupce Čas poslední aktualizace snadno najdete ta Oznámení, ve kterých od vaší poslední návštěvy přibyly novinky. Vyberte Oznámení, na které chcete reagovat.

V horní části uvidíte znění tohoto oznámení, popřípadě můžete s oznamovatelem komunikovat pomocí chatu. Pokud oznamovatel při podání oznámení vyplnil email pro notifikace, dostane oznamovatel o vaší reakci emailovou notifikaci. Pokud oznamovatel připojil k oznámení soubor jako přílohu, můžete jej zde stáhnout.

Po vyřešení daného oznámení změňte status oznámení na Uzavřeno. Uzavřená oznámení si zobrazíte tak, že v horní části obrazovky změníte filtr Status na Uzavřeno.