Domovská obrazovkaKaždý uživatel, který má v agendě Personalistika platný Účet webové aplikace, vidí po úspěšném přihlášení svou Domovskou obrazovku. Na tu je možno umisťovat tzv. widgety neboli panely viz. níže. Výběr, nastavení i umístění widgetů se může pro každého uživatele lišit. Widgety lze přidávat tlačítkem  +  v pravé horní části domovské obrazovky, přesouvat tažením myší za jejich záhlaví a odstraňovat tlačítkem  x také v záhlaví widgetu.

Nejpoužívanější agendy jsou dostupné v panelu agend ve sloupci nalevo, kde lze mezi nimi také pohodlně přepínat. Pokročilé agendy se pak otevírají z Menu uživatel (vaše jméno vlevo nahoře).

Widgety na domovské obrazovce

Vlastní docházka
Panel slouží ke vkládání docházky aktuálně přihlášeného uživatele. Pro vkládání tak není potřeba používat tablet s aplikací Píchací hodiny ani telefon s Mojí docházkou - vše se dá provádět z webového prohlížeče.

Přes tento panel není možné docházku zpětně upravovat či jinak ovlivňovat čas událostí. Lze také vkládat informaci o projektu, na kterém uživatel aktuálně pracuje.

V nastavení widgetu (popsáno níže) lze zapnout/vypnout funkci zaznamenávání polohy. Pokud je tato funkce povolena také v prohlížeči, budou jednotlivé záznamy docházky opatřeny informací o poloze. Ta se získává z GPS daného zařízení a pokud není přítomno, z IP adresy uživatele (v tom případě se poloha určuje s přesností na jednotlivá města).

Odpracovaná doba Aktuálně přihlášenému uživateli zobrazí, kolik času je již dnes odpracováno. Kromě toho zobrazuje také aktuální dovolenou k čerpání a stav náhradního volna neboli přesčasu. Dále pak zobrazuje případný počet chyb v docházce, které jetřeba opravit.  

Aktuální docházka

Panel zobrazuje aktuální stav docházky ostatních uživatelů. U každého uživatele se zobrazuje, jakou aktivitu má naposledy odčipovanou (Práce, Pauza, ...), jakou směnu má přidělenou (pokud se používá přidělování směn) a také na jakém projektu pracuje (v případě že se používají projekty).

Aby bylo možno jej umístit na Domovskou obrazovku, musí mít aktuální uživatel přiděleno oprávnění Prohlížení veškeré docházky. viz. Nastavení oprávnění

Obsah panelu lze vytisknout přes tlačítko tiskárny v horní části panelu. Lze tak vytisknout seznam osob, který se aktuálně nachází/nenachází na pracovišti. Tato funkce může být užitečná při evidenci osob v daný čas nebo při evakuaci.

Problémové záznamy docházkyMá-li některý z uživatelů v docházce chybu, např. si zapoměl ukončit práci, zobrazí se mu u tohoto dne červený vykřičník a označí se tím jako problémový záznam. Uživatelé s daným oprávněním (např. administrátoři nebo vedoucí) pak mohou tyto problémové záznamy sledovat přímo přes widget na Domovské obrazovce a dostat se kliknutímna konkrétní záznam přímo na docházku daného uživatele. Zde je opět nutno mít přiděleno oprávnění Prohlížení veškeré docházky.

Plán směn
Zde se aktuálně přihlášenému uživateli zobrazí jeho plán směn na aktuální měsíc. Jednotlivé směny jsou pro lepší přehled barevně odlišeny. V tabulce v pravé části se zobrazuje suma doby naplánované na jednotlivé směny a také celková suma práce naplánovaná na vybraný měsíc.

Přehled docházkyPanel zobrazuje aktuální stav docházky ostatních uživatelů. U každého uživatele se zobrazuje průběh docházky stejně, jako byste jej prohlíželi v agendě Docházka.

Zobrazené uživatele je možno filtrovat dle středisek. Lze tak získat perfektní přehled aktuální docházky o vlastním středisku.

Aby bylo možno jej umístit na Domovskou obrazovku, musí mít aktuální uživatel přiděleno oprávnění Prohlížení veškeré docházky

Žádosti ke schválení
Žádosti o změny v docházce lze rychle a pohodlně schvalovat z panelu Žádosti ke schválení. Tento panel, který je k dispozici uživatelům s oprávněním Prohlížet žádosti a Schvalovat žádosti, přehledně zobrazuje nové žádosti v systému včetně potřebných informací.


Nastavení widgetů
Jednotlivé widgety můžete nastavit přes ikonu ozubeného kolečka na každém z nich. Nejvíce voleb konfigurace se skrývá u widgetu Vlastní docházka. Nejčastěji se zde nastavuje, zda se např. zobrazují také projekty, které chce uživatel zadat ke konkrétní aktivitě, anebo se zde dá změnit pořadí aktivit zobrazených na tomto panelu.