Agenda Docházka

Videonávod ▶ Agenda Docházka

Tlačítka a filtry

Po rozkliknutí agendy  Docházka se uživateli nabídne velká tabulka s měsíčním přehledem jeho docházky. Pokud má uživatel oprávnění prohlížet docházku také jiným kolegům, může použít v horní části obrazovky filtr pro jednotlivá střediska a uživatele. Dále v horní části obrazovky může přepínat mezi jednotlivými měsíci a také vybírat různé varianty zobrazení - přehled osoby, denní přehled, měsíční přehled (1).

Ikonou auta (2) se dostanete do agendy Služební cesty.

Nabízí se zde také tlačítko Tisk (3) , které umožní vybrat si z mnohých tiskových sestav a následně je exportovat do více formátů (vhodné pro mzdové účetní). 

Ikony se zavřeným a otevřeným zámkem (4) slouží k uzavírání a otevírání docházky - po ukončení měsíce je vhodné docházku uzamknout, aby v ní uživatelé již nemohli provádět změny a nelišil se tak například výsledek docházky s výplatou uživatele.

Tlačítko se dvěma šipkami (5) umožňuje aktualizovat docházku bez nutnosti se odhlašovat a přihlašovat.

Ikona oka (6) pak slouží pro kontrolu fotek, pokud je dané zařízení pořizuje.

Hlavní zobrazení docházky

Hlavní tabulka nabízí měsíční přehled konkrétní osoby, její naplánované směny a konkrétní záznamy z jednotlivých dnů.

V tabulce  Sumy (1) jsou zobrazeny celkové údaje docházky za celé zobrazené období. Po vybrání konkrétního dne v tabulce lze zobrazit detaily tohoto dne v kartě Záznamy (2) a pokud na to má uživatel oprávnění, lze zde tyto údaje i upravovat. Stejně tak se detailní informace o konkrétním dni zobrazí po najetí myší na vybraný den.

V případě, že je docházka v některém dni  problémová (uživatel zapomněl odčipovat příchod, čipoval pouze odchod), zobrazí se na tomto řádku červený vykřičník (3).

Pokud došlo k přepsání výsledku některé z editovatelných aktivit, je toto pole zvýrazněno  zeleně (4).

Žádosti (5) vybraného uživatele (o lékaře, dovolenou, ...) jsou ve výkaze zobrazeny šrafovaně. V kartě Záznamy lze klikem na ikonku ozubeného kolečka zobrazit okno s detailem vybrané žádosti.

Vkládání docházky

Záznamy se v docházce objevují automaticky, použije-li uživatel k zadání mobilní aplikaci, píchací hodiny či widget na domovské stránce webové apky. Docházku však můžete vložit také ručně (pokud na to máte oprávnění). 

1. Klikněte do konkrétního dne, vpravo v detailu se zobrazí tabulka Záznamy.
2. Zde v řádku se zeleným tlačítkem + vyberete aktivitu, kterou chcete přidat, a čas od kdy se má počítat.
3. Kliknutím na zelené tlačítko + přidáte další řádek, který bude tuto aktivitu ukončovat v jiném čase. Každá aktivita musí mít svůj začátek a konec (ikona play a stop).
4. Změny uložíte.
Hromadné vkládání

1. Ve webové aplikaci v agendě Docházka klikněte na zelené tlačítko +Přidat a objeví se další nabídka, ve které je i Hromadné vložení. To vyberte.
2. Otevře se tabulka kalendáře, ve které tažením myši označíte požadované dny, kdy má aktivita trvat.
3. Poté se zobrazí další okno pro bližší specifikaci. Zde klikněte na pole pro vybrání osoby a vyberte jen ty lidi, u kterých chcete aktivitu zaznamenat.
4. Poté vyberete aktivitu, datum nebo čas, kdy má trvat. Zde je několik možností viz obrázek. Vše uložíte tlačítkem OK a následně v kalendáři tlačítkem Uložit.
Tímto způsobem lze také hromadně vložit směny, díky čemuž můžeme vložit do plánu směn konkrétní směnu, konkrétní plánovač směn, případně vlastní plánovač směn, který přiřadí směny v daných dnech do konkrétního střediskaTIP!  Pokud máte zapnuté zátržítko Pouze ve dnech s plánovanou směnou, pak se vloží daná aktivita jen do těch dní, kde je skutečně naplánovaná směna. Pokud se Vám tedy aktivita napoprvé nepodaří vložit, zkontrolujte, zda máte všude vložené směny. Buď je potom vložte anebo dané zátržítko vypněte.