Search results for 2n

3 articles found

  • 2N Access Commander

    Přejete-li si propojit Docházku Giriton s 2N interkomem napřímo, tedy bez použití Access Commanderu, postupujte dle návodu zde. Pro synchronizaci GIRITONu s 2N Access Commanderem postupujte dle

  • 2N Samostatná čtečka

    Používáte-li pro správu více zařízení ústřednu 2N Access Commander, postupujte dle návodu zde. Pro synchronizaci GIRITONu se samostatnými čtečkami 2N, bez ústředny 2N Access Commander, postupujte dle

  • Import docházky z jiných systémů

    Standardně se docházka do Giritonu vkládá z nástěnných píchaček Giriton, z mobilní appky Moje Docházka anebo z hlavní webové aplikace. Mohou ale nastat situace, kdy máte jednotlivé příchody a odchody