Export do HELIOS Orange / iNUVIO

Po přihlášení do webové aplikace v agendě Docházka přepněte na požadovaný měsíc. V horní části klikněte na tlačítko Tisk, vyberte tiskovou sestavu Export HELIOS Orange/iNUVIO a po dokončení operace si stáhněte soubor s daty o docházce.

export dat docházky do HELIOS Orange/iNuvio
  • Pokud si přejete z GIRITONu exportovat další docházkové aktivity, které máte ve mzdovém softwaru vytvořené, můžete si exportér sami nastavit. V agendě Docházka - Tisk - Export HELIOS Orange/iNUVIO - Nastavení exportu - vyplňte do pole Kód aktivity stejný kód, jaký je použit v HELIOS Orange/iNUVIO, tedy Mzdy -> Konstanty a číselníky -> Mzdové složky, nastavte potřebné atributy a uložte změny.
nastavení exportéru HELIOS Orange/iNuvio
  • Pro správné spárování osob v GIRITONu a HELIOS Orange/iNUVIO je nutné mít stejně nastavené pole Číslo zaměstnance v GIRITONu v agendě Personalistika Osobní číslo, resp. Číslo pracovního poměru ve mzdovém softwaru. Tato čísla lze do GIRITONu naimportovat při úvodním importu zaměstnanců, nebo je později doplnit ručně.

Import docházky do HELIOSu

Stažený soubor pak v systému HELIOS importujete v agendě  Mzdy - Výpočet mzdy - Předzpracování, viz následující obrázek:

import dat docházku do HELIOS Orange/iNUVIO

Více účetních jednotek v HELIOSu

Může se stát, že je v HELIOSu vedeno více účetních jednotek / firem najednou, každá v samostatné databázi. Pokud je potřeba mít v jediném firemním účtu GIRITON vedené uživatele z těchto více účetních jednotek HELIOSu, objeví se problém s unikátními čísly uživatelů. GIRITON totiž vyžaduje, aby číslo uživatele bylo vždy unikátní, zatímco v každé účetní jednotce HELIOSu je uživatel s číslem např. 001. Nelze tak mít v GIRITONu dva různé uživatele (z každé účetní jednotky HELIOSu jednoho) s číslem 001.

Toto lze obejít tím, že čísla uživatelů v GIRITONu budou mít prefix, který se liší pro každou účetní jednotku HELIOSu. Tedy např. máme v HELIOSu dvě účetní jednotky pro firmu A a pro firmu B. V každé existuje uživatel s číslem 001. Pak budou tito uživatelé v GIRITONu vedení s číslem uživatele A001 resp. B001 (prefix si můžete zvolit libovolný, ale všechny by měly mít stejný počet znaků). Při exportu podkladů pro mzdy z GIRITONu do HELIOSu je pak potřeba tento prefix z čísla uživatele odstranit. To umí exportér provést automaticky. Nastavení toho, co se má při exportu z čísla uživatele odstranit, je k dispozici v nastavení daného exportéru.

Automatický přenos Personalistiky, Plánu směn a Projektů z HELIOSu

Helios Orange / iNUVIO vyvinul plugin, který umí do GIRITONu synchronizovat Personalistiku, Plán směn a Zakázky/Projekty. Tedy přímo v HELIOSu se přidá tlačítko pro odeslání aktuálních dat do GIRITONu, takže například při založení nové osoby nebo zakázky/projektu v HELIOSu nebude nutné zakládat stejný záznam ručně i v GIRITONu. 

Synchronizace neprobíhá automaticky, ale až po kliknutí na tlačítko synchronizace v HELIOSu, kde si navíc můžete vždy  vybrat konkrétní položky, které chcete přenést do GIRITONu. Více informací o tomto pluginu najdete zde, případně u svého Helios konzultanta.