Import z SQL databáze

GIRITON lze integrovat s jakoukoli SQL nebo MDB databází ležící v interní síti klienta.

Obvykle tak lze do GIRITONu automaticky synchronizovat například Personalistiku nebo seznam Projektů z ERP, účetního nebo mzdového systému v případě, kdy má takový systém data uložena v SQL nebo MDB databázi.

Takže když v mzdovém systému založíte nového uživatele, za chvíli se automaticky propíše do GIRITONu.

Instalace aplikace ProxyAgent

Spojení mezi GIRITONem a databází v interní síti klienta zajišťuje aplikace ProxyAgent. Tu si nainstalujte na nějaké PC ve vaší interní síti, ze kterého se lze spojit na vaši SQL nebo MDB databázi.

Přidání plánované úlohy

  1. Ve webové aplikaci GIRITON jděte do Menu uživatel - Správa - Plánované úlohy - Přidat - Import z SQL databáze.

    Systém vás vyzve k zadání informací jako: do jaké agendy GIRITONu budeme importovat (Personalistika, Projekty, ...), skrze kterého ProxyAgenta se na databázi připojíme (viz krok výše) a přihlašovací údaje k databázi.

  2. V dalším kroku zadáte SQL příkaz, kterým z databáze vyberete potřebná data. GIRITON už nabízí SQL příkazy pro známé ERP a mzdové systémy, ale můžete zadat i příkaz vlastní.
  3. V dalším kroku vám GIRITON zobrazí výsledky vašeho SQL dotazu a nabídne mapování výsledných dat na políčka vybrané agendy GIRITONu. Vyberete tedy například, že první sloupec z výsledku SQL dotazu se mapuje na Personalistika.jméno, druhý sloupec na Personalistika.přijmení atp.
  4. Následně vám GIRITON ukáže, co bude výsledkem importu dle vašeho nastavení. Tedy kolik záznamů bude přidáno, kolik pouze aktualizováno a kolik přeskočeno beze změny.

Pokud vše potvrdíte, uloží se nová plánovaná úloha s nastavením, které jste provedli. Samotný import dat se v tuto chvíli ještě neprovede.

Plánovanou úlohu pro import dat z SQL serveru můžete spustit buď ručně, a to vybráním konkrétní plánované úlohy v agendě Menu uživatel - Správa - Plánované úlohy a klikem na Spustit ručně. Přejete-li si, aby se plánovaná úloha spouštěla automatický každých cca 10 minut, zapněte u ní volbu Aktivní a uložte změny.


Tipy pro některé známé ERP a účetní softwary

Zde najdete několik tipů ohledně toho, jak napojit známé ERP a účetní softwary na GIRITON.

Pohoda

Účetní program POHODA používá databázi typu MS Access ukládanou jako soubor s koncovkou .mdb. Aplikaci ProxyAgent tedy nainstalujete obvykle na stejné PC, na kterém běží POHODA a v GIRITONu pak při přidávání nové Synchronizace s SQL databází zadáte umístění tohoto .mdb souboru.

Pozor, POHODA při přechodu na nový účetní rok vytváří nový .mdb soubor, takže jednou ročně bude potřeba upravit v GIRITONu umístění databázového souboru.

PAMICA

Ekonomický software PAMICA používá obvykle databázi typu MS Access ukládanou jako soubor s koncovkou .mdb. Aplikaci ProxyAgent tedy nainstalujete obvykle na stejné PC, na kterém běží PAMICA a v GIRITONu pak při přidávání nové Synchronizace s SQL databází zadáte umístění tohoto .mdb souboru.

Pozor, PAMICA při přechodu na nový účetní rok vytváří nový .mdb soubor, takže jednou ročně bude potřeba upravit v GIRITONu umístění databázového souboru.

Helios iNuvio

Helios iNuvio používá databázi Microsoft SQL server. Do SQL serveru bude potřeba přidat uživatelský login, který pak zadáte do GIRITONu. Zde najdete informace obecně o uživatelích, zde pak o práci se zařazením/vyřazením uživatele z databáze, potažmo celého SQL serveru. Pro účely importu do Giritonu je ideální vytvořit SQL uživatele, který má pouze oprávnění pro čtení a to pouze tabulek okolo Personalistiky, jako jsou TabCisZam, TabZamMzd, TabStrom, TabMzKalendarZam, TabObsazeniPracovnichPozic, TabPracovniPozice, TabMzdObd, TabKontakty.

Pozor, máte-li více účetních jednotek v Heliosu, ze kterých chcete importovat data do Giritonu, bude nutné používat prefixy v čísle uživatele, viz nápověda k exportu do Heliosu, kapitola "Více účetních jednotek v HELIOSu". Při importu Personalistiky tak bude nutné k číslům importovaných uživatelů přidávat prefix (který se později při exportu zase odebere). Toho docílíte buď úpravou SQL příkazu, anebo lépe použitím "Výrazu pro výpočet hodnoty" v tabulce s mapováním dat, který bude v tomto případě vypadat např. jako 'A-'+row.Cislo . Takový výraz zajistí, že se do GIRITONu propíše sloupec "Cislo" z SQL výsledku, na jehož začátek se přidá prefix "A-". Takže z čísla uživatele 007 vznikne v GIRITONu A-007. Pro každou účetní jednotku v Heliosu tak budete mít samostatnou plánovanou úlohu, která přidává vlastní prefix.

OKbase

V případě integrace s OKbase je potřeba kontaktovat vašeho OKbase konzultanta, aby vám v databázi OKbase vytvořil tzv. "dbview", ve které budou sloupce s požadovanými údaji (číslo prac. poměru, jméno, příjmení, datum narození, středisko, název pozice, typ prac. poměru, datum začátku prac. poměru, datum konce prac. poměru, pracovní email, telefon, týdenní pracovní doba).

K tomuto "dbview" vám konzultant předá přihlašovací údaje, jako IP adresa serveru na kterém databáze běží, port, SQL login, SQL heslo a ty vložíte do GIRITONu.

Další účetní, mzdové a ERP systémy

Ve většině případů používají účetní a ERP systémy nějakou formu SQL databáze. Ať je to Microsoft SQL server, MySQL server, SQLite, PostgreSQL server nebo MDB soubor od MS Access, systém GIRITON se na takovou databázi umí připojit a importovat z ní data.

Vždy budete potřebovat jednak přihlašovací údaje k této databázi a pak vytvořit správný SQL dotaz, který vrátí data v požadovaném formátu s tím, že pro některé účetní SW už máme vše předpřipraveno a přednastaveno. Z pohledu zabezpečení je ideální vytvořit uživatele v SQL databázi, který má tzv. "readonly" oprávnění, tedy který může z tabulek pouze číst, nikoli do nich zapisovat.

Další typy SQL databází

Drtivá většina ERP a mzdových systémů používá některou z již podporovaných SQL databází. Může se ale stát, že váš ERP nebo mzdový systém používá SQL databázi, která mezi podporovanými zatím není. Jak v takovém případě postupovat? Napište nám typ a verzi vaší SQL databáze, například tedy "SQL Anywhere" verze 16 a my podporu pro tuto databázi přidáme.