HR Systém GIRITON

GIRITON nabízí HR systém vhodný pro malé a střední firmy, který nabízí agendy jako evidence majetku, školení, předávací protokoly, kniha úrazů, lékařské prohlídky, evidence vozového parku a další. Jednotlivé agendy si může každá firma přidávat či upravovat, lze tedy jednoduše přidat například agendu provozních incidentů anebo do agendy předávacích protokolů přidat nová políčka.

HR systém GIRITON dále nabízí pokročilé funkce jako notifikace, napojení na kalendáře, automatické vyplňování dokumentů a další, které nad vašimi agendami zajistí další přidanou hodnotu.

Jak HR Systém GIRITON funguje?

Základem HR systému je Agenda. Po založení firemního účtu jsou automaticky předvytvořeny agendy jako "Evidence majetku", "Kniha úrazů" a několik dalších s tím, že každá společnost si může agendy libovolně upravovat anebo zakládat vlastní.

Každá agenda má nějaká Políčka. U políček lze kromě názvu a typu nastavit třeba i to, jak jsou umístěny v grafickém formuláři.

Například agenda Evidence majetku má políčka "Držitel" (typu zaměstnanec), "Název" (typu text), "Typ" (typu seznam s hodnotami: Mobil, Notebook, Vozidlo) a další.

V každé agendě lze aktivovat Notifikace.

V agendě Lékařské prohlídky si například nastavíte notifikaci tak, aby vám přišel email ve chvíli, kdy se políčko "Datum příští prohlídky" bude shodovat s dnešním datem.

Z každé agendy můžete vytvořit Kalendáře. Tento kalendář můžete také exportovat jako sdílený ical kalendář.

Například z agendy Lékařské prohlídky chcete vytvořit kalendář nazvaný "Plánované prohlídky", který bude zobrazovat záznamy této agendy dle hodnoty políčka "datum další prohlídky".

Do každé agendy můžete přidat vlastní Tiskové sestavy. Jednoduše použijete vlastní Wordový dokument, který používáte jako Zápůjční protokol. Do dokumentu dáte značky jako třeba {{record.datumZapujcky}} a nahrajete jej k dané Agendě jako šablonu. Pak vyberete konkrétní záznam z agendy Evidence majetku, použijete funkci Tisk, vyberete vaši šablonu a systém vám vrátí Wordový dokument naplněný daty z Giritonu.

Aktivace HR systému

Přihlašte se jako uživatel s oprávněním Administrátor do webové aplikace GIRITON. Otevřete sekci Menu uživatel -> Vaše společnost, zapněte funkci HR systém a Uložte změny. Následně obnovte webovou stránku.