Import Služebek - Digitální Tachograf

Používají-li vaši řidiči digitální tachograf, můžete zaznamenané údaje jednoduše importovat přímo do GIRITONu.

GIRITON navíc podporuje import ".ddd" souborů (data digitálního tachografu) nejenom ručně přetažením do webové aplikace, ale také automaticky. Vašim řidičům tedy postačí jejich ".ddd" soubor z tachografu pouze odeslat mailem na speciální mailovou adresu a systém už se o import postará sám.