Projekty

Videonávod ▶ Jak pracovat s projekty?

V systému lze sledovat kromě samostatné docházky uživatelů také práci na projektech. Uživatelé tedy nebudou vkládat pouze "Příchod", ale např. "Příchod a práce na projektu 'Stavba A' ".

Tak je možno rozlišovat vykazování odpracované doby jednotlivých uživatelů (z hlediska Docházky) od Práce na projektech (z hlediska vykazování člověkohodin - nákladovosti jednotlivých projektů). To umožní například zobrazit, na kterých projektech strávila vybraná osoba kolik času (agenda Výkaz osoby), anebo z opačného pohledu, kolik hodin se celkem strávilo projektem Stavba A (agenda Výkaz projektu).

Jak se zadává práce na projektu?

1. Ve widgetu Vlastní docházka (na počítači) nebo na domovské stránce píchacích hodin či mobilní aplikace vyberete ze seznamu projektů ten požadovaný a kliknete na Příchod.

2. Pokud není k dispozici seznam projektů, přejděte do nastavení a zapněte možnost Zobrazovat projekty.