Výkaz projektu

Videonávod ▶ Jak pracovat s projekty?

Tato agenda slouží ke zobrazení konkrétního projektu a toho, kolik času na něm celkem strávili jednotliví uživatelé.

U osob, kterým evidujeme v agendě Personalistika hodinovou odměnu, se spočítá také odměna. U jednotlivých projektů je možno upravit standardní výši odměny vybraných zaměstnanců, v tom případě se použije hodnota upravená.

Můžete použit  filtry (1) ke zobrazení konkrétního měsíce, středisek nebo jednotlivých projektů. V horní části tabulky je zobrazen seznam uživatelů a počet hodin práce na vybraném projektu za konkrétní den. V spodní části se pak zobrazují dosavadní sumy jejich práce na tomto projektu. 

Tlačítkem  Tisk (2) můžete exportovat potřebná data v různých formátech. 

Zatržítky (3) nahoře vpravo máte možnost nezobrazovat projekty bez dat anebo zobrazit pouze osoby na vybraném projektu.