Výkaz osoby

Videonávod ▶ Jak pracovat s projekty?

Zobrazuje přehled vybrané osoby za daný měsíc a projekty, na kterých ve vybraném období pracovala.

Struktura agendy

Vpravo jsou pak sumy odpracovaných hodin (1) na jednotlivých projektech.každý den.

Pokud uživatel pracoval na konkrétním projektu, bude tato práce graficky vyznačena barvou, která přísluší danému projektu (2). Pokud uživatel nepracoval na žádném projektu, odpracované hodiny zůstanou nebarevné (3).

Výkaz osoby můžete také exportovat přes tlačítko Tisk (4).  

V případě, že si přejete zobrazit pouze ty aktivity na projektech, které obsahují hodnoty a nejsou prázdné, lze tak provést pomocí Filtru (5). Poté stačí zvolit možnost Zobrazit pouze projekty s nenulovými hodnotami.