Výkaz osoby

Videonávod ▶ Jak pracovat s projekty?

Zobrazuje přehled vybrané osoby za daný měsíc a projekty, na kterých ve vybraném období pracovala. Zobrazuje se zde čas, který na jednotlivých projektech osoba strávila vždy pro 

Vpravo jsou pak  sumy odpracovaných hodin (1) na jednotlivých projektech.každý den.

Pokud uživatel pracoval na konkrétním projektu, bude tato práce graficky vyznačena  barvou, která přísluší danému projektu (2). Pokud uživatel nepracoval na žádném projektu, odpracované hodiny zůstanou nebarevné (3).

Výkaz osoby můžete také exportovat přes tlačítko  Tisk (4).