Export do IS Karat

Po přihlášení do webové aplikace v agendě Docházka přepněte na požadovaný měsíc. V horní části klikněte na tlačítko Tisk, vyberte tiskovou sestavu Export IS Karat a po dokončení operace si stáhněte CSV soubor s daty o docházce. Jelikož IS Karat nenabízí vlastní univerzální formát pro import podkladů pro mzdy, je možné, že váš dodavatel IS Karat bude muset váš Karat donastavit.

export dat docházky do IS Karat
 • Pokud si přejete z GIRITONu exportovat další docházkové aktivity, které máte v IS Karat vytvořené, bude třeba jim v GIRITONu nastavit stejný kód, jaký mají v IS Karat. V agendě Docházka - Tisk - Export IS Karat - Nastavení exportu - vyplňte do pole Kód aktivity stejný kód, jaký je použit v IS Karat a uložte změny. Takto můžete kromě základních docházkových aktivit exportovat navíc např. různé příplatky a prémie, které si do Docházky GIRITON přidáte.

 • Pro správné spárování osob v GIRITONu a IS Karat je nutné mít stejně nastavené pole Číslo zaměstnance v GIRITONu v agendě Personalistika Osobní číslo, resp. Číslo pracovního poměru ve mzdovém softwaru. Tato čísla lze do GIRITONu naimportovat při úvodním importu zaměstnanců, nebo je později doplnit ručně.

Popis exportního formátu

Exportní soubor bude v textovém tvaru CSV, tedy každý řádek odpovídá jedné větě, přičemž údaje ve větě jsou od sebe odděleny čárkou. Výjimkou je řádek začínající znakem # , který předznamenává komentář. Takto začínající řádky nesmí být brány do dalšího zpracování. Stejně tak řádky prázdné nebo obsahující pouze mezery. Začátek oblasti dat bude uvozen vždy speciálním komentářem #BEGIN a naopak konec oblasti dat bude uzavřen komentářovým řádkem #END

V exportním souboru za dané období platí, že pro každou mzdovou složku každého pracovníka bude v exportním souboru právě jedna věta. Každý pracovník tedy může mít v jediném souboru více vět - jednu větu za každou mzdovou složku s nenulovým obsahem. Každá věta ponese identifikaci příslušného mzdového období, identifikaci pracovníka, identifikaci mzdové složky a potřebné údaje k dané mzdové složce.

Obecný tvar každé věty vypadá následovně:

rok,měsíc,osoba,mzdsložka,údaj 1,údaj 2, ...

Jednotlivé prvky věty mají tento význam:

 • rok - rok zpracování mezd ve tvaru RRRR
 • osoba - osobní číslo pracovníka v textovém tvaru, tedy v uvozovkách
 • mzdsložka - numerický kód mzdové složky
 • údaj1 - časový údaj pro mzdovou složku
 • údaj2 - numerický údaj pro mzdovou složku
 • údaj3 - numericky pořadí úseku mzdové složky, 0-pokud jde o pokračování z minulého období
 • údaj4 - datum zahájení úseku
 • údaj5 - numericky počet kalendářních dnů úseku
 • údaj6 - numericky počet zmeškaných směn
 • údaj7 - časově počet zmeškaných směn.