Export do PAMICA

Nastavení exportu z Docházky GIRITON do PAMICA

Po přihlášení do webové aplikace v agendě Docházka přepněte na požadovaný měsíc. Vpravo nahoře klikněte na tlačítko Tisk, vyberte tiskovou setavu  Export PAMICA a dále klikněte na ikonu se třemi tečkami u Nastavení exportu.
Dále pokračujte nastavením jednotlivých docházkových aktivit dle preferencí, jak se mají do PAMICA převádět. Více viz obrázek s popisem jednotlivých možností nastavení.Export z Docházkového systém GIRITON

Po přihlášení do webové aplikace v agendě Docházka přepněte na požadovaný měsíc. V horní části klikněte na tlačítko Tisk, vyberte tiskovou sestavu Export PAMICA a po dokončení operace si stáhněte XML soubor s daty.

Import dat do PAMICA - první nastavení

Před prvním importem dat do PAMICA je nutné provést jednorázové nastavení.

V horní liště PAMICA klikněte na položku Nastavení - Globální nastavení.
V panelu nalevo vyberte na položku  Docházka.
Vyberte položku  Časové údaje vykazovat v minutách (např. 1:15) a zaškrtneme položku Používat docházkový systém.
Pro uložení použijeme klávesovou zkratku Ctrl+Enter.


Import dat do PAMICA

V horní liště PAMICA klikněte na položku Soubor - Datová komunikace - Import docházky...
Vyberte soubor, který jste exportovali z Docházky GIRITON a klikněte na Další.
V následujícím okně se objeví výpis, který doporučujeme důkladně pročíst a potom kliknout na Dokončit.

Poznámky:

  • (Ne)přítomnosti, které se z GIRITONu exportují (v závorce je uveden kód PAMICA): Práce Celkem (C01), Dovolená (V01), Nemoc (N01), Placené volno (V03), Neplacené volno (V04), Paragraf (N05), Služební cesta (V12).
  • Pokud si přejete z GIRITONu exportovat další docházkové aktivity, které máte v PAMICA vytvořené, bude třeba jim v GIRITONu nastavit stejný kód, jaký mají v PAMICA. V agendě Docházka - Tisk - "Export PAMICA" - "Nastavení exportu" - vyplňte do pole "Kód aktivity" stejný kód, jaký je použit v PAMICA. Např. u Stravenky by to byl kód "J09" a uložte změny.
  • Pro správné spárování osob v GIRITONu a PAMICA je nutné mít nastavené pole "Číslo uživatele" v GIRITONu v agendě Personalistika na stejnou hodnotu jako "Číslo pracovního poměru" v PAMICA pro každou jednotlivou osobu. Obvykle tedy bude v Giritonu v Čísle uživatele něco jako "Z0007-1", tedy s pomlčkou a číslem na konci, protože takto obvykle PAMICA značí Pracovní poměry. Tyto čísla lze do GIRITONu naimportovat z PAMICA při úvodním importu zaměstnanců, nebo je doplnit později ručně.
  • Pokud máte v PAMICA vytvořeno na míru více aktivit stejného typu (např. "Lékař uznaný" a "Lékař standardní") mají tyto aktivity v PAMICA stejný "Kód" (v případě Lékaře je to např V03). Chcete-li z Giritonu do každé z těchto aktivit exportovat jinou docházkovou aktivitu, bude potřeba začít kromě "Kód" (který je pro obě aktivity stejný) používat i pole "Docházka Kód" (právě pro rozlišení jednotlivých aktivit). Tzn. nejprve v PAMICA k oběma aktivitám doplňte do pole "Docházka kód" nějaké unikátní číslo, a to v sekci Mzdy/Definice složek mezd (složek nepřítomnosti). Následně v Giritonu v nastavení exportéru PAMICA vyplňte tento kód do stejnojmenného sloupce "Docházka kód". Pokud v PAMICA nemáte na míru vytvořené různé varianty stejné aktivity, tento bod se vás netýká.