Export do PAMICA

Po přihlášení do webové aplikace v agendě Docházka přepněte na požadovaný měsíc. Vpravo nahoře klikněte na tlačítko Tisk, vyberte tiskovou sestavu  Export PAMICA a po dokončení operace si stáhněte soubor s daty o docházce.

export dat docházky do PAMICA
  • Pokud si přejete z GIRITONu exportovat další docházkové aktivity, které máte ve mzdovém softwaru vytvořené, můžete si exportér sami nastavit. V agendě Docházka - Tisk - Export PAMICA - Nastavení exportu - vyplňte do pole Kód aktivity stejný kód, jaký je použit v PAMICA, nastavte potřebné atributy a uložte změny.

  • Pro správné spárování osob v GIRITONu a PAMICA je nutné mít stejně nastavené pole Číslo zaměstnance v GIRITONu v agendě Personalistika Osobní číslo, resp. Číslo pracovního poměru ve mzdovém softwaru. Tato čísla lze do GIRITONu naimportovat při úvodním importu zaměstnanců, nebo je později doplnit ručně.
  • (Ne)přítomnosti, které se z GIRITONu exportují (v závorce je uveden kód PAMICA): Práce Celkem (C01), Dovolená (V01), Nemoc (N01), Placené volno (V03), Neplacené volno (V04), Paragraf (N05), Služební cesta (V12).
  • Pokud máte v PAMICA vytvořeno na míru více aktivit stejného typu (např. Lékař uznaný a Lékař standardní) mají tyto aktivity v PAMICA stejný Kód (v případě Lékaře je to např V03). Chcete-li z GIRITONu do každé z těchto aktivit exportovat jinou docházkovou aktivitu, bude potřeba začít kromě Kód (který je pro obě aktivity stejný) používat i pole Docházka Kód (právě pro rozlišení jednotlivých aktivit). Tzn. nejprve v PAMICA k oběma aktivitám doplňte do pole Docházka kód nějaké unikátní číslo, a to v sekci Mzdy/Definice složek mezd (složek nepřítomnosti). Následně v Giritonu v nastavení exportéru PAMICA vyplňte tento kód do stejnojmenného sloupce Docházka kód. Pokud v PAMICA nemáte na míru vytvořené různé varianty stejné aktivity, tento bod se vás netýká.

Import dat do PAMICA - první nastavení

Před prvním importem dat do PAMICA je nutné provést jednorázové nastavení.

V horní liště PAMICA klikněte na položku Nastavení - Globální nastavení. V panelu nalevo vyberte na položku  Docházka. Vyberte položku  Časové údaje vykazovat v minutách (např. 1:15) a zaškrtneme položku Používat docházkový systém.

Pro uložení použijeme klávesovou zkratku Ctrl+Enter.


Import dat do PAMICA - samotný import

V horní liště PAMICA klikněte na položku Soubor - Datová komunikace - Import docházky...

Vyberte soubor, který jste exportovali z Docházky GIRITON a klikněte na Další.

V následujícím okně se objeví výpis, který doporučujeme důkladně pročíst a potom kliknout na Dokončit.


Ukázka konkrétního nastavení exportu do PAMICA