Notifikace o žádostech

V této nápovědě si ukážeme, jak fungují automatické notifikace o žádostech.

Jaké notifikace chodí vedoucím

  • Pokud má vedoucí pracovník nastaveno ve Skupinách oprávnění právo Prohlížet žádosti a Schvalovat žádosti, pak mu budou chodit notifikace o nových žádostech jeho podřízených.
  • Jsou-li jeho oprávnění omezena např. na uživatele konkrétního střediska či se značkami, budou mu chodit žádosti jen od těchto vybraných osob.
  • Notifikace mu chodí, pokud má vyplněnou e-mailovou adresu (Personalistika > karta 2 Kontakt).

  • Je-li to žádoucí a je třeba nastavit speciální pravidlo například pro administrátora, lze nastavit, že budou chodit žádosti uživatelů nehledě na to, jaká oprávnění daný vedoucí má.
  • Toto lze nastavit v Menu uživatel (Vaše jméno vlevo nahoře) - Správa - Plánované úlohy - Nové žádosti docházky. Tlačítkem Přidat vložit novou úlohu Informuj o změnách v žádostech.
  • Podrobné vysvětlení je na přiloženém snímku obrazovky.

Jaké notifikace chodí uživatelům

  • Pokud má uživatel vyplněnou e-mailovou adresu v agendě Personalistika na kartě 2 Kontakt, pak mu budou chodit notifikace o stavu jeho žádostí.
  • Pro všechny uživatele je nastaveno zasílání notifikací o stavu žádostí stejnou formou.
  • Je-li potřeba pro někoho nastavit jiné pravidlo či pozměnit výchozí nastavení, lze to vykonat v Menu uživatel - Správa - Plánované úlohy - Schválené žádosti docházky.
  • Podrobné vysvětlení je na přiloženém snímku obrazovky.