Registrace směn

Agenda  Registrace směn slouží k tomu, aby vedoucí střediska vypsali na zadané dny směny, na které se pak uživatelé mohou zapisovat. V praxi se agenda hodí například v případě, kdy má společnost větší množství stážistů, kteří se po vypsání směn zapisují na jednotlivé dny dle svých možností.

Pokud si přejete jednotlivým uživatelům předem stanovovat plán směn, který je daný, a samotní uživatelé už si jej následně spíše neupravují, hodí se lépe místo agendy Registrace směn agenda Plán Směn.

Agenda Registrace Směn má dva režimy zobrazení, které se dají přepínat.

Plán všech

Režim Plán všech je určen pro vedoucího pracovníka, který na jednotlivé dny a střediska vypisuje směny. Tento režim je dostupný pouze v případě, kdy má aktuální uživatel přiděleno oprávnění Prohlížení Registrací směn a Úprava Registrací směn.

  • Prohlížení Registrací směn umožní uživateli prohlížet tuto agendu a vypsané registrace na směny v ní.
  • Úprava Registrací směn umožní uživateli vypisovat nové registrace na směny, případně upravit již vypsané registrace.

Filtry v horní části obrazovky lze zobrazit konkrétní den, týden nebo měsíc. Rovněž si lze vyfiltrovat registrace směn podle vybraného střediska.

Tlačítkem Hromadné vkládání lze jednoduše přidat více směn.

Tlačítkem Hromadné mazání lze jednoduše odebrat více směn.

Novou směnu vypíšete kliknutím do konkrétního dne. Vybráním konkrétního střediska určujete, do jakého střediska v Plánu směn se směna propíše. Uživatelé s již naplánovanou konkrétní směnou (v Plánu směn) ve stejném středisku budou automaticky zapsaní do směny vytvořené v Registraci směn

Můj plán

Režim  Můj plán pak slouží řadovým uživatelům pro to, aby se na jednotlivé vypsané směny mohli přihlašovat. Stejně tak se na ně mohou přihlašovat z mobilní aplikace Moje Docházka z agendy Plán směn. Pro přihlašování na směny je nutné mít oprávnění Přihlašování na směny z Registrace směn. Oprávnění lze dále omezovat jen na přihlášení do směn v konkrétních střediscích apod.

POZNÁMKA: Pokud má uživatel oprávnění klasického zaměstnance, nemůže přepínat mezi zobrazením Můj plán a Plán všech ani přidávat či mazat směny.