Export do OKbase

Po přihlášení do webové aplikace v agendě Docházka přepněte na požadovaný měsíc. Vpravo nahoře klikněte na tlačítko Tisk, vyberte tiskovou sestavu  Export OKbase a po dokončení operace si stáhněte soubor s daty o docházce.

export dat docházky do OKbase
 • Pokud si přejete z GIRITONu exportovat další docházkové aktivity, které máte ve mzdovém softwaru vytvořené, můžete si exportér sami nastavit. V agendě Docházka - Tisk - Export OKbase - Nastavení exportu - vyplňte do pole Kód aktivity stejný kód, jaký je použit v OK Base, nastavte potřebné atributy a uložte změny.


nastavení exportéru OKbase
 • Pro správné spárování osob v GIRITONu a OKbase je nutné mít stejně nastavené pole Číslo zaměstnance v GIRITONu v agendě Personalistika Osobní číslo, resp. Číslo pracovního poměru ve mzdovém softwaru. Tato čísla lze do GIRITONu naimportovat při úvodním importu zaměstnanců, nebo je později doplnit ručně.
 • Výchozí kódy jednotlivých mzdových složek OKbase naleznete zde: https://static.giriton.com/onlinehelp/OKbase-SeznamMzdovychSlozek.xlsx
 • Při mapování složek mezd prosím mějte na paměti, že u složek typu Nepřítomnost nezaškrtávejte pole "hodiny".

Import dat do OKbase - první nastavení

Jednorázově je v OKbase potřeba importovat definice. Import definic do systému OKbase se provádí následovně:

 1. Stáhněte si soubor https://static.giriton.com/onlinehelp/OKbase-DefiniceImportu.xml
 2. Spusťte OKbase.
 3. V levém menu v sekci „Nástroje“ kliknete na „Definice importů“.
 4. V levém horním rohu kliknete na tlačítko "tři tečky pod sebou".
 5. Klikněte na Import definice importu.
 6. Najdete umístění souboru "OKbase-DefiniceImportu.xml" z kroku 1 a kliknete na vybrat.
 7. Poté se Vám definice nahrají do systému.
 8. Poslední co musíte udělat je nastavení cesty k importnímu souboru. Na daném importu kliknete na žlutou tužku.
 9. V levém menu kliknete na Parametry a cestu zadáte do pole „Jméno souboru“ a potvrdíte klikem na „Ok“.