Export do Money S3

Po přihlášení do webové aplikace v agendě Docházka přepněte na požadovaný měsíc. V horní části klikněte na tlačítko Tisk, vyberte tiskovou sestavu Export Money S3 a po dokončení operace si stáhněte soubor s daty o docházce.

export dat docházky do Money S3
  • Pokud si přejete z GIRITONu exportovat další docházkové aktivity, které máte ve mzdovém softwaru vytvořené, můžete si exportér sami nastavit. V agendě Docházka - Tisk - Export Money S3 - Nastavení exportu - přidejte jednotlivé aktivity absencí a příplatků, nastavte potřebné atributy a uložte změny.

    Stravné a diety se z GIRITONu nepřenáší, řeší se dále přímo v Money S3.

nastavení exportéru Money S3
  • Pro správné spárování osob v GIRITONu a Money S3 je nutné mít stejně nastavené pole Číslo zaměstnance v GIRITONu v agendě Personalistika Osobní číslo, resp. Číslo pracovního poměru ve mzdovém softwaru. Tato čísla lze do GIRITONu naimportovat při úvodním importu zaměstnanců, nebo je později doplnit ručně.