Export do HELIOS Red

Po přihlášení do webové aplikace v agendě Docházka přepněte na požadovaný měsíc. V horní části klikněte na tlačítko Tisk, vyberte tiskovou sestavu Export HELIOS Red a po dokončení operace si stáhněte soubor s daty o docházce.

export dat docházky do HELIOS Red
  • Pokud si přejete z GIRITONu exportovat další docházkové aktivity, které máte ve mzdovém softwaru vytvořené, můžete si exportér sami nastavit. V agendě Docházka - Tisk - Export HELIOS Red - Nastavení exportu - vyplňte do pole Kód aktivity stejný kód, jaký je použit v HELIOS Red, tedy Mzdy -> Konstanty a číselníky -> Mzdové složky, nastavte potřebné atributy a uložte změny.
nastavení exportéru HELIOS Red
  • Pro správné spárování osob v GIRITONu a HELIOS Red je nutné mít stejně nastavené pole Číslo zaměstnance v GIRITONu v agendě Personalistika Osobní číslo, resp. Číslo pracovního poměru ve mzdovém softwaru. Tato čísla lze do GIRITONu naimportovat při úvodním importu zaměstnanců, nebo je později doplnit ručně.

Více účetních jednotek v Heliosu

Může se stát, že je v HELIOSu vedeno více účetních jednotek / firem najednou, každá v samostatné databázi. Pokud je potřeba mít v jediném firemním účtu GIRITON vedené uživatele z těchto více účetních jednotek HELIOSu, objeví se problém s unikátními čísly uživatelů. GIRITON totiž vyžaduje, aby číslo uživatele bylo vždy unikátní, zatímco v každé účetní jednotce HELIOSu je uživatel s číslem např. 001. Nelze tak mít v GIRITONu dva různé uživatele (z každé účetní jednotky HELIOSu jednoho) s číslem 001.

Toto lze obejít tím, že čísla uživatelů v GIRITONu budou mít prefix, který se liší pro každou účetní jednotku HELIOSu. Tedy např. máme v HELIOSu dvě účetní jednotky pro firmu A a pro firmu B. V každé existuje uživatel s číslem 001. Pak budou tito uživatelé v GIRITONu vedení s číslem uživatele A001 resp. B001 (prefix si můžete zvolit libovolný, ale všechny by měly mít stejný počet znaků). Při exportu podkladů pro mzdy z GIRITONu do HELIOSu je pak potřeba tento prefix z čísla uživatele odstranit. To umí exportér provést automaticky. Nastavení toho, co se má při exportu z čísla uživatele odstranit, je k dispozici v nastavení daného exportéru.