Export do Avensio

Po přihlášení do webové aplikace v agendě Docházka přepněte na požadovaný měsíc. V horní části klikněte na tlačítko Tisk, vyberte tiskovou sestavu Export Avensio Docházka nebo Export Avensio Plán směn a po dokončení operace si stáhněte soubor s daty o docházce nebo směnách.

export dat docházky do Avensio
  • Pokud si přejete z GIRITONu exportovat další docházkové aktivity, které máte ve mzdovém softwaru vytvořené, můžete si exportér sami nastavit. 

    V agendě Docházka - Tisk - Export Avensio Docházka - Nastavení exportu - vyplňte do pole Kód aktivity stejný kód, jaký je použit v Avensio, nastavte potřebné atributy a uložte změny.

nastavení exportéru Avensio
  • Pro správné spárování osob v GIRITONu a Avensio je nutné mít stejně nastavené pole Číslo zaměstnance v GIRITONu v agendě Personalistika Osobní číslo, resp. Číslo pracovního poměru ve mzdovém softwaru. Tato čísla lze do GIRITONu naimportovat při úvodním importu zaměstnanců, nebo je později doplnit ručně.