Export do ABRA Gen

Po přihlášení do webové aplikace v agendě Docházka přepněte na požadovaný měsíc. V horní části klikněte na tlačítko Tisk, vyberte tiskovou sestavu Export ABRA Gen a po dokončení operace si stáhněte soubor s daty o docházce.

export dat docházky do ABRA Gen
  • Pokud si přejete z GIRITONu exportovat další docházkové aktivity, které máte ve mzdovém softwaru vytvořené, můžete si exportér sami nastavit. V agendě Docházka - Tisk - Export ABRA Gen - Nastavení exportu - vyplňte do pole Kód aktivity stejný kód, jaký je použit v ABRA Gen, nastavte potřebné atributy a uložte změny.
nastavení exportéru ABRA Gen
  • Pro správné spárování osob v GIRITONu a ABRA Gen je nutné mít stejně nastavené pole Číslo zaměstnance v GIRITONu v agendě Personalistika a Osobní číslo, resp. Číslo pracovního poměru ve mzdovém softwaru. Tato čísla lze do GIRITONu naimportovat při úvodním importu zaměstnanců, nebo je později doplnit ručně.