Změna úvazku v průběhu roku

Jak postupovat v případě, že se uživateli mění úvazek v průběhu roku? Vypočítá se pak správně nárok na dovolenou do konce roku? Bude automaticky přepočítaná zbývající dovolená? Ano, systém si hodnoty přepočítá sám. 

Změnu úvazku nastavíte takto

  1. V systému v agendě Personalistika vyberte uživatele, u kterého chcete měnit úvazek.
  2. Na kartě 5 Docházka se zobrazuje položka Dovolená - Průměrná TPD.
  3. Do pole Dovolená - Průměrná TPD vypočítáme průměrnou týdenní pracovní dobu na celý rok.
    • Např. leden-červen měl uživatel poloviční úvazek 20h/týden, od července dál má 40h/týden.   
    • V našem příkladu bude výpočet (6 * 20 + 6 * 40)/ 12 = 30.
  1. Změny uložte. Po uložení se automaticky přepočítá Dovolená - nárok a také Dovolená - zbývající. Změněné hodnoty budou platit od měsíce změny dál. 

Po těchto změnách nezapomeňte uživateli také upravit aktuální Týdenní pracovní dobu a plánovač směn. Tedy v našem příkladu má uživatel aktuálně na kartě 5 Docházka v poli Týdenní pracovní doba 20/20 - přepsali bychom na 40/40.

Plánovač směn má na 4h/den, tedy 20h/týden. Je třeba mu přiřadit takový plánovač směn, který bude odpovídat 40h/týden.