Jak upravit hodinovou odměnu

GIRITON umožňuje nastavit úpravu výchozí hodinové odměny uživatelů. Můžete tak například nastavit vyšší odměnu o víkendu či svátku nebo třeba nižší odměnu při čipování vybrané docházkové aktivity.

Výchozí hodinová odměna uživatele je nastavena v agendě Personalistika na kartě 5 Docházka. Tato částka bude v každém období vynásobena počtem odpracovaných hodin, výsledkem je pak celková odměna za dané období.

Úprava odměny pro vybranou aktivitu (homeoffice)

Vytvoření aktivity Homeoffice:

1. Menu uživatel - Docházka - Docházkové aktivity přidejte novou pracovní aktivitu tlačítkem Přidat.
2. Z nabízeného seznamu vyberte Vlastní aktivita, tu si pojmenujeme např. Homeoffice a potvrďte tlačítkem Vybrat.
3. Na kartě 3 Ostatní zaškrtněte volbu Pracovní doba (čas strávený touto aktivitou se bude počítat do celkové odpracované doby). Změny uložte.

Změna výše odměny pro Homeoffice:

1. Stále v agendě Docházkové aktivity, vyberte aktivitu Odměna. 
2. Na kartě 4 Ostatní v tabulce Úprava odměny přidejte zeleným + aktivitu Homeoffice, vepište jednu z variant níže a změny uložte.
3. Pokud chcete upravit odměnu jen některým lidem, musíte jim nejdříve přiřadit značkuPersonalistice a danou značku následně použít i zde.

TIP! Pokud potřebujete upravit odměnu za svátky nebo víkendy, vyberte aktivitu Práce o víkendu, Práce ve svátek, případně Práce noční apod.

Varianty úpravy odměny

Hodinová odměna uživatele může být upravena následujícím způsobem:

  • "+10%" nebo "-10%": přičte / odečte 10% z původní částky k původní částce
  • "10%": výsledek bude 10% z původní částky
  • "+10" nebo "-10": k původní částce hodinové odměny bude přičteno 10 jednotek dané měny (CZK)
  • "10": hodinová odměna bude upravena na hodnotu 10 jednotek dané měny (CZK)