Nový kalendář

Do agendy kalendář lze přidat také nové kalendáře - ať už importované externí kalendáře nebo kalendáře konkrétních docházkových aktivit jednotlivých uživatelů. Například chcete vidět, kdy má kdo ve firmě naplánovanou aktivitu Lékař nebo podanou Žádost o dovolenou.Jak přidat nový kalendář z docházky:


1. Ve webové aplikaci jděte do Menu uživatel - Správa - Zdroje kalendářů. 

2. Klikněte na tlačítko  Přidat a z nabídky vyberte možnost  Nový kalendář z docházky (popřípadě další typy, jako "Kalendář z plánu směn", "Kalendář svátků" atp.). V další nabízené tabulce vyberte tu aktivitu, kterou chcete přidat do kalendáře, v našem případě aktivita  Lékař.

Více k importům a exportům kalendářů najdete zde.
3. V seznamu vytvořených kalendářů vyberte nově vytvořený kalendář.
V jeho nastavení pak můžete zvolit další preference, například, zda je kalendář  veřejný (nutnost, pokud ho má vidět někdo jiný než Vy) anebo jestli ho chcete exportovat do jiné aplikace.

Na kartě  2 Platí pouze pro můžete u kalendářů z docházky nastavit jednak to, čí data se mají v kalendáři zobrazovat a také to, komu se daný kalendář nabídne ke zobrazení. Tedy můžete například vytvořit kalendář Dovolených, který zobrazuje Dovolené všech uživatelů se značkou "dělník" a tento kalendář si mohou zobrazit všichni uživatelé se značkou "vedoucí". 

4. Agendu Kalendář aktualizujte (zavřete a otevřete) a následně si nový kalendář zaškrtněte, aby se zobrazil. V agendě kalendář pak můžete také filtrovat konkrétní období nebo střediska.