Export a Import Kalendářů

GIRITON mimo jiné obsahuje i Kalendář. Můžete tak přehledně zobrazit například Dovolené, Žádosti o dovolené nebo jiné nepřítomnosti. Jednotliví uživatelé si také mohou v rámci GIRITONu vytvářet vlastní kalendáře, které mohou být i sdílené.

Tyto jednotlivé kalendáře se dají exportovat tak, abyste je mohli zobrazit například ve svém Outlooku nebo sdíleném Google Kalendáři: 

1. Ve webové aplikaci v Menu uživatel (vaše jméno vlevo nahoře) - Správa - Zdroje Kalendářů vyberte požadovaný kalendář (například Dovolené).

2. Zaškrtněte políčko Kalendář dostupný jako iCal a uložte změny.

3. Následně v poli iCal URL uvidíte URL adresu sdíleného kalendáře, kterou můžete vložit např. do Outlooku anebo do Google kalendáře.

Jak přidat sdílený kalendář do následujících aplikací naleznete zde:
- Google Kalendář: https://support.google.com/calendar/answer/37100?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
- Outlook.com: https://support.office.com/cs-cz/article/import-nebo-odb%C4%9Br-kalend%C3%A1%C5%99e-ve-slu%C5%BEb%C4%9B-outlook-com-cff1429c-5af6-41ec-a5b4-74f2c278e98c
- Outlook pro Office 365 Outlook 2019 Outlook 2016 Outlook 2013: https://support.office.com/cs-cz/article/zobrazen%C3%AD-kalend%C3%A1%C5%99e-google-v-outlooku-c1dab514-0ad4-4811-824a-7d02c5e7712

Import kalendářů

Podobně lze vzít URL adresu sdíleného kalendáře například z Outlooku, Office 365 nebo Google Kalendáře a nechat jej načítat do GIRITONu, kde se zobrazí vedle Dovolených, Žádostí atd. v agendě Kalendář.

1. Ve webové aplikaci v Menu uživatel - Správa - Zdroje Kalendářů klikněte na Přidat - Nový externí kalendář.

2. Následně vložte URL adresu vašeho externího kalendáře a uložte.

Tento kalendář se nyní bude zobrazovat v GIRITONu.