Integrace s Helpscout

GIRITON lze integrovat s nástrojem Helpscout tak, že se z Helpscoutu do Giritonu přenáší počty odepsaných zpráv jednotlivých operátorů. V GIRITONu pak vedle docházky jednotlivých operátorů uvidíte například i počty odeslaných emailů z Helpscoutu.

Nejdříve v Helpscoutu založte novou aplikaci "My App", a to v sekci Manage - Users - (vyberte administrátorského uživatele) - My Apps - Create My App. Aplikaci pojmenujte například "Integrace GIRITON" a do pole "Redirection URL" dejte třeba "https://www.google.com". Klikněte na nově založenou aplikaci "Integrace GIRITON", měli byste vidět dvě pole nazvaná App ID a App Secret. Tyto údaje budeme později potřebovat.

Ve webové aplikaci GIRITON v Menu uživatel - Správa - Plánované úlohy přidejte novou plánovanou úlohu Synchronizace s Helpscout a zadejte App ID a App Secret z předchozího kroku.

V tabulce Nastavení importu nastavte, která čísla z Helpscoutu se mají propsat do kterých kolonek v GIRITONu. Tedy například "Počet odpovědí typu Email" z Helpscoutu aby se propisoval do GIRITONu do docházkové aktivity "Helpscout emaily". Více o tom, jak si v GIRITONu založit novou docházkovou aktivitu typu Poznámka - Celé číslo naleznete zde.

Po uložení změn se plánovaná úloha spouští automaticky každých 30 minut a přenáší data vždy za uplynulých 30 dní (lze upravit v sekci "Období) a to pro všechny uživatele (lze omezit na kartě "Platí pouze pro"). Plánovanou úlohu lze také spustit ručně klikem na tlačítko "Spustit ručně", pak můžete zvolit konkrétní období a uživatele, jejichž statistiky se mají synchronizovat.

POZOR: Ve službě Helpscout je nutné mít buď předplatné "PLUS" či vyšší anebo dokoupený add-on "Advanced API Access".