Integrace s Lunchdrive

Docházku GIRITON lze jednoduše integrovat se systémem Lunchdrive pro objednávání a výdej pokrmů. V praxi integrace spočívá v tom, že Docházka GIRITON synchronizuje Personalistiku s Lunchdrive (takže když založíte nového uživatele v Giritonu, objeví se i v Lunchdrive), dále v tom že na píchacích hodinách Giriton lze provádět objednání jednotlivých pokrmů a nakonec v tom, že Giriton dokáže z Lunchdrive stahovat data o vydaných pokrmech (a případně je exportovat do mzdového SW).

Při zprovoznění integrace postupujte takto:

1. Založte si firemní účet v Docházce GIRITON

V Personalistice mějte vytvořené nějaké uživatele. Ideálně uživatelům přidělte čipy nebo číselné PIN kódy, aby pomocí nich mohli v Lunchdrive objednávat pokrmy.

2. Zřiďte si firemní účet v Lunchdrive

To provedete na adrese www.lunchdrive.cz .

Po založení účtu v Lunchdrive si v Lunchdrive také založte alespoň jednu Jídelnu/Výdejnu, a to v Lunchdrive - Menu - Klienti - Přidat nového klienta.

3. Zapněte synchronizaci Personalistiky mezi Giritonem a Lunchdrive

Ve webové aplikaci Lunchdrive jděte do menu uživatel (tlačítko vpravo nahoře s vaším jménem/emailem) - API klíče. Kliknutím na tlačítko Vytvořit nový API klíč si vytvořte nový API klíč (série znaků). Tento klíč si zkopírujte.

Ve webové aplikaci GIRITON jděte do  Menu uživatel - Správa - Plánované úlohy, klikněte na Přidat a vyberte plánovanou úlohu Synchronizace s Lunchdrive - Personalistika. Následně se vás Giriton zeptá na váš Lunchdrive API klíč, zadejte tedy Lunchdrive API klíč z předchozího kroku. Má-li váš Lunchdrive účet více jídelen, v dalším kroku si ještě vyberte, do které jídelny chcete uživatele synchronizovat. Nejčasteji však bude jídelna jediná.

Od této chvíle se vám automaticky každých cca 5 minut přenáší uživatelé z Giritonu do Lunchdrive, v obou systémech tedy budete mít aktuální personalistiku.

4. Vytvořte si jídelníček a proveďte objednání pokrmu

Pro vytvoření jídelníčků postupujte dle nápovědy na www.lunchdrive.cz . Jakmile budete mít jídelníčky vytvořeny, mohou v nich vaši uživatelé provádět objednávky pokrmů a to klidně i na píchacích hodinách Giriton se systémem Android.

Na píchačkách přejděte do Menu (ikona tří čárek) - Nastavení - Objednání pokrmů - zapnout.

Pak se na hlavní obrazovce pod tlačítkem " " automaticky zpřístupní nová kategorie Objednávání pokrmů, ve které se stačí jednorázově přihlásit pod váš lunchdrive účet a pak už mohou tuto sekci využívat uživatelé k objednávce pokrmů. Uživatelé si mohou pokrmy objednávat stejným čipem, PINem nebo otiskem prstu, který používají pro vkládání docházky.

5. Vydané pokrmy přenášejte z Lunchdrive do Giritonu

Pokud si přejete, můžete aktivovat i přenos dat o vydaných pokrmech z Lunchdrive do Giritonu, například počet vydaných pokrmů jednotlivých osob v jednotlivých dnech anebo cenu těchto pokrmů.

Nejprve v Docházce Giriton vytvořte novou docházkovou aktivitu, do které se výsledky budou ukládat. V  Menu uživatel - Docházka - Docházkové aktivity klikněte na Přidat a vyberte aktivitu typu Poznámka, u které zvolte datový typ Celé číslo. Aktivitu pojmenujte třeba "Počet odebraných pokrmů".

Následně v Menu uživatel - Správa - Plánované úlohy pomocí Přidat přidejte úlohu Synchronizace s Lunchdrive - Vydané pokrmy. Při přidání úlohy opět zadejte Lunchdrive API klíč stejně, jako v předchozím kroku (můžete použít stejný klíč). V sekci Období (za které se mají data přenášet) zvolte nejčastěji Konkrétní čas - Začátek aktuálního - Konec aktuálního měsíce. V tabulce Nastavení importu pak přidejte nové nastavení ve kterém budeme ukládat "Počet pokrmů" z Lunchdrive do nové docházkové aktivity "Počet odebraných pokrmů" v Giritonu. Uložte změny. Nyní se každých cca 5 minut budou automaticky přenášet počty vydaných pokrmů jednotlivých uživatelů z Lunchdrive do Giritonu do nové aktivity "Počet odebraných pokrmů". Tuto novou docházkovou aktivitu si například také můžete přidat do exportu do vašeho mzdového systému.

6. Odkazy na webovou aplikaci Lunchdrive ve webové aplikaci Giriton

Lunchdrive funguje jako samostatná webová aplikace. Vedoucí, který se do Lunchdrive chystá vypsat nové obědy anebo prohlížet seznam objednávek jednotlivých zaměstnanců, otevře aplikaci Lunchdrive v novém okně webového prohlížeče. Přihlásí se loginem a heslem a provádí, co je potřeba. Webovou aplikaci Lunchdrive je možné přidat do nabídky agend ve webové aplikaci Giriton stejně, jako kteroukoli jinou webovou aplikaci. Jelikož se dá očekávat, že vypisovat obědy a prohlížet seznam objednávek budou pouze vedoucí, doporučujeme pro novou vlastní agendu vhodně nastavit oprávnění, aby se agenda zbytečně nezobrazovala řadovým uživatelům.

TIP: Řekněme, že sice chcete do Giritonu přenášet vydané pokrmy, ale pouze obědy, nikoli polévky, pití nebo snídaně. Popřípadě chcete tyto pokrmy v Giritonu ukládat do oddělených kolonek a nesčítat polévky s obědama atp. V Lunchdrive mějte Obědy označeny zkratkou např. O1, O2, O3, zatímco snídaně např. S popř. polévku jako P. V Giritonu pak v plánované úloze "Synchronizace s Lunchdrive - Vydané pokrmy" v tabulce "Nastavení importu" najděte sloupec "Podmínka". Do jednotlivých buněk můžete pomocí regulárního výrazu napsat filtr na zkratku přenášeného pokrmu. Tedy např. chcete-li přenášet pouze obědy, použijete regulární výraz ^O.* který zajistí, že se přenesou/započítají pouze pokrmy, jejichž zkratka začíná písmenem O (tedy O1, O2, O3) a nikoli snídaně se zkratkou S atp.