REST API

Online Docházka GIRITON nabízí REST API pro integraci s ostatními systémy.

Můžete tak pohodlně do ostatních systémů stahovat data z GIRITONu, třeba odpracovanou dobu, personalistiku nebo seznam dovolených. Stejně tak můžete z jiných systémů nahrávat data do GIRITONu, např. čas odpracovaný na jednotlivých projektech nebo nové uživatele do personalistiky.

Jak vygenerovat REST Api token

Pro komunikaci s REST api Giritonu je potřeba si vygenerovat tzv. "REST API token", který při komunikaci slouží jako heslo. Nový REST API token si vygenerujete ve webové aplikaci Giriton v agendě  Spárovaná zařízení klikem na tlačítko + REST API token. Nový token si po přidání vhodně pojmenujte, například "Integrace se skladovým systémem" a klikem na ikonku očička v poli "REST API Token" si daný token ve formátu vasefirma.xxxx-xxxx-xxxx-xxxx zobrazíte.

Pozor, s tímto tokenem nakládejte stejně opatrně jako s heslem. Pomocí REST Api tokenu je možné číst data popřípadě zapisovat data do vašeho firemního účtu a v případě že by se váš token dostal do nesprávných rukou může dojít k úniku osobních údajů.

Doporučujeme zkontrolovat popřípadě donastavit oprávnění pro každý REST api token a to v kartě "3 Oprávnění". Každému tokenu totiž můžete nastavit, co pomocí něj lze v systému provádět. Například můžete vygenerovat jeden token, pomocí kterého chcete pouze kontrolovat seznam osob na pracovišti. Takovému tokenu udělíte pouze oprávnění pro prohlížení docházky. Druhý token bude sloužit pro přidávání osob do Giritonu, tedy u něj přidělíte oprávnění Prohlížení personalistiky i Úprava personalistiky. Pokud se pomocí tokenu pokusíte provést REST Api volání, ke kterému nemá daný token oprávnění, skončí dané volání chybou.

Jak komunikovat přes REST Api

Více informací ohledně REST api včetně dokumentace naleznete na https://rest.giriton.com/apidoc/ .

Limity na REST Api

Na REST API jsou zavedeny limity na počet provedených volání. Můžete provést:

  • Max 600 volání za 1 minutu
  • Max 700 volání za 10 minut
  • Max 800 volání za 60 minut

To znamená, že když vaše aplikace provede v rámci jediné minuty více než 600 volání, REST API začne vracet chybu HTTP 429 Too Many Requests. Vaše aplikace pak musí počkat další minutu, než může provést dalších 100 volání, čímž vyčerpá desetiminutový limit. Následně musí počkat dalších 10 minut a může provést dalších 100 volání, čímž vyčerpá hodinový limit a bude tak muset počkat další hodinu, než bude moci provádět další API volání.