Evidence COVID testů a notifikace

Toto je postup, jak do Docházky GIRITON přidat možnost evidovat Covid testy jednotlivých uiživatelů a popřípadě aktivovat upozornění v případě, kdy si osoba s příliš starým testem vložila Příchod (nikoli Homeoffice).

1. Přidání docházkové aktivity

Nejprve přidáme novou docházkovou aktivitu, pomocí které budeme výsledek COVID testu evidovat. Jděte do Menu uživatel - Docházka - Docházkové aktivity - Přidat - ze seznamu vyberte aktivitu typu Poznámka, pojmenujte ji Negativní Covid test, vyberte datový typ Ano-Ne a potvrďte přidání.

Volitelně můžete u nově přidané docházkové aktivity na kartě Platí pouze pro nastavit, aby se například zobrazovala či nezobrazovala pouze uživatelům z vybraných středisek či těm s vybranou značkou. Dále můžete klikem na tlačítko Pořadí v horní části agendy Docházkové aktivity upravit, na jakém pořadí se nová aktivita bude zobrazovat.

Od této chvíle v agendě Docházka uvidíte nově sloupec Negativní covid test, ve kterém si u jednotlivých osob budete moci zatrhnout jednotlivé dny, ve kterých byl proveden negativní covid test.

2. Upozornění, když si uživatel s testem starším 7 dnů pípne Příchod

Jděte do Menu uživatel - Docházka - Docházkové aktivity - Přidat - ze seznamu vyberte aktivitu typu Kontrola hodnoty aktivity, kterou pojmenujete Příliš starý covid test, potvrďte přidání.

Ve spodní tabulce vyberte nově přidanou aktivitu Příliš starý covid test a v kartě 1 Základní nastavte pole Platné od na 22.11.2021. Na kartě 4 Ostatní proveďte nastavení dle obrázku níže.

Pokud si osoba s covid testem starším než 7 dnů pípne Příchod, objeví se jí v grafice docházky daného dne grafické upozornění.

Můžete si také na domovskou obrazovku přidat widget Problémové záznamy docházky, ve kterém v nastavení widgetu v Typy zobrazených chyb vyberte pouze novou aktivitu Příliš starý covid test. Pak vám bude tento widget zobrazovat pouze osoby a dny, ve kterých byly v práci bez platného covid testu.

3. Emailová notifikace o osobě na pracovišti s příliš starým covid testem

Můžete aktivovat také emailové upozornění na případy, kdy si osoba bez platného covid testu pípne příchod. V Menu uživatel - Správa - Plánované úlohy - Přidat - vyberte úlohu Informuj uživatele o chybách v docházce. Nově přidanou úlohu pojmenujte Příliš starý covid test a nastavte ji dle obrázku níže.

Plánovanou úlohu můžete nastavit, tak aby odesílala email např. lidem s vybranou značkou (tedy třeba vedoucím, kterým dočasně přidělíte značku třeba "dostavatInfoOCovidech").