Zaokrouhlení a ořezání příchodů a odchodů

Ořezání času příchodu nebo odchodu

Je možné nastavit aplikaci tak, aby nepočítala do odpracované doby čas před začátkem směny nebo po konci směny, i když byl zaměstnanec ještě v práci? Určitě.

Jak nastavit ořezání odpracovaného času:

1. Menu Uživatel (vaše jméno vlevo nahoře) - Docházka - Docházkové aktivity - tlačítko Přidat.

2. Ze seznamu vyberte Ořezání odpracovaného času. Tato funkce od celkové odpracované doby osoby v daném dni odečte veškerý čas, který osoba pracovala před začátkem směny a po jejím konci.

3. V nabídce nastavení vyberte Sledované aktivity - Práce. 

4. Má-li se ořezání vztahovat jen na některé směny, vyberte je v poli Sledované směny.

Varianta A - oříznout přesný čas od-do:

5. Vyberte zatržítky, zda se má Ořezávat čas před začátkem směny/ po konci směny/ obojí. Potvrďte tlačítkem Vybrat.

V polích  Ořezávat začátek/konec od můžete případně upravit, že se nebude ořezávat příchod přesně na začátek směny, ale například 10minut před jejím začátkem. Tedy pokud směna začíná v 06:00, lze sem vepsat 05:50.

6. Posun začátku/konce směny - vyplníte v případě, že chcete nastavit pro více směn posun směny např. -0:15 hod. 

- Tato možnost nelze kombinovat s ořezáním na konkrétní čas.

Příklad: Směna začínající v 8:00 se po vyplnění políčka Posun začátku směny: -0:15 hod. ořeže na 7:45 hod. 

7. Má-li se ořezání vztahovat jen na některá střediska/ značky, můžete to dále nastavit v docházkové aktivitě na kartě 5 Platí pouze pro.

Příklad: Mějme směnu od 8 do 16:30 s půlhodinovou pauzou uprostřed. Paní Nováková do práce přijde v 7:50 a odejde v 16:32. Ořezání odpracovaného času bude mít hodnotu -00:12 (ořízne se 10min před směnou a 2min po směně) a celková odpracovaná doba paní Novákové za tento den bude rovných 8:00.

Varianta B - oříznout vše, co přesahuje délku směny:

5. Vyberte na kartě 4 Ostatní strategii Vše co překračuje hranici


Příklad: Mějme směnu od 8 do 16:30 s půlhodinovou pauzou uprostřed. Paní Nováková místo plánovaných 8 pracovních hodin odpracuje 9.5h a je jedno, jestli na směnu přišla v 7 ráno, v 10 dopoledne nebo až na oběd. V každém případě se celková Práce ořízne o 1.5h, aby bylo odpracováno vždy maximálně 8h.

6. Má-li se ořezání vztahovat jen na některá střediska/ značky, můžete to dále nastavit v docházkové aktivitě na kartě 5 Platí pouze pro.

Zaokrouhlení času příchodu a odchodu

Lze zaokrouhlovat čas příchodů nebo odchodů jednotlivých pracovníků? Určitě. K výběru jsou i varianty zaokrouhlení po 5, 10, 15, 20, 30 nebo 60 minutách.

Jak nastavit zaokrouhlení času příchodu a odchodu:

1. Menu uživatel - Docházka - Docházkové aktivity - tlačítko Přidat. 
2. Ze seznamu vyberte Zaokrouhlení času odchodu nebo Zaokrouhlení času příchodu.
3. V nabídce nastavení vyberte požadované období od-do, kdy se má čas zaokrouhlovat, a také na kolik minut (10,15,30..).

V nastavení těchto aktivit  je možno specifikovat, v jakém časovém intervalu má být kontrolované období. Dále také, zda se toto zaokrouhlení počítá obecně v těchto časech, anebo se vztahuje jen na konkrétní směny, které lze vybrat.

Čas příchodu se vždy zaokrouhluje směrem nahoru, např. příchod v 07:05 se zaokrouhlí na 07:15. (na 15min nahoru)

Čas odchodu se vždy zaokrouhluje směrem dolů, např. odchod v 15:05 se zaokrouhlí na 15:00. (na 15min dolů)

Rozdíl mezi zaokrouhlením a ořezáním

Zaokrouhlení - Máme směnu od 6:00. Pan Novák zadá příchod v 05:35. Čas se zaokrouhlí na 15 min nahoru, tj. 05:45. V systému bude evidován příchod 15 min před směnou.

Ořezání - Máme směnu od 6:00. Pan Novák zadá příchod v 05:35. Čas se ořízne na 06:00 - v systému bude vždy evidován příchod přesně v čas směny.