Automaticky vybraná aktivita na Píchačkách

Na Píchacích hodinách se může ve vybraném čase zvolit daná docházková aktivita. Uživatel tak nemusí vždy ráno vybírat Příchod a odpoledne zase Odchod, tlačítka budou předem zvolená dle aktuálního času.

Náš vzorový příklad bude, aby se uživatelům automaticky vybraly tyto aktivity:

- 06:50-10:55 Příchod (Práce)
- 10:55-11:25 Pauza
- 11:25-14:55 Příchod (Práce)
- od 14:55 Odchod (konec Práce) 

Ve webové aplikaci:

1. Klikněte na Menu uživatel (vaše jméno vlevo nahoře) - Docházka - Docházkové aktivity. 
2. V nabízeném seznamu aktivit vyberte aktivitu Práce.
3. Na kartě 1 Základní pak vyplňte časy Začíná v "06:50, 11:25" a Končí v "14:55". Změny uložte.
4. Dále vyberte aktivitu Pauza (případně Oběd), na kartě 1 Základní pak vyplňte časy Začíná v "10:55". Položka Končí v zůstane prázdná. Změny uložte.

Na píchacích hodinách:

1. Klikněte na Menu - Nastavení, v sekci Vkládání docházky najděte položku Automaticky nastavovat výchozí aktivitu. 
2. Klikněte na tuto nabídku a vyberte nahoře možnost Podle času.
Nyní se Vám budou předvybírat aktivity dle časů nastavených ve webové aplikaci.

TIP! Pokud se ve Vašem účtu automaticky generuje Pauza a nikdo si ji nečipuje, pak stačí nastavit pouze čas začátku a konce u aktivity Práce.