Služební cesty

Služební cesty najdete v agendě  Docházka pod ikonou auta vlevo nahoře.

Zde se provádí správa služebních cest. V závislosti na oprávnění aktuálně přihlášeného uživatele je možno prohlížet, přidávat, upravovat a odstraňovat služební cesty včetně jejich parametrů.Jak vložit novou služební cestu:

1. V agendě Docházka klikněte vlevo nahoře na ikonu auta.
2. Tažením myší v kalendáři vyberte dny, ve kterých má služební cesta trvat.
3. Nabídne se Vám tabulka s přednastavenými informacemi. Detaily cesty vyplňte dle potřeb.
4. Pokud se Vám nenabízí vozidlo s potřebnou SPZ, můžete do tohoto pole SPZ vepsat. Značka se uloží a při dalším zadání se automaticky nabídne.

Výběrem jednoho či více zaměstnanců z tabulky vlevo dole lze filtrovat pouze služebky těchto osob.
V tabulce vpravo dole pak vidíme stejně jako v kalendáři všechny služební cesty.