Geofence docházka

Videonávod ▶ Jak nastavit geofence docházku

Jak to funguje? Na mapce v systému vyznačíte oblasti okolo pracoviště. Když se uživatel se svým mobilem nachází uvnitř oblasti, zaznamená se mu příchod do práce, když oblast opustí, vloží se mu odchod. To je funkce Geofence docházky.

Vyznačení oblastí

Ve webové aplikaci spravujete jednotlivé vyznačené oblasti.

 1. Menu uživatel (Vaše jméno vlevo nahoře) - Docházka - WiFi, BLE a Geofence docházka je možno přidávat nové oblasti tlačítkem + Geofence.
 2. Zobrazí se mapka a zeleně vybarvená kruhová oblast. S mapkou můžete pohybovat a přibližovat ji tak, aby kruhová oblast pokrývala požadované území. Vybraný kruh uložte.
 3. Nastavte, co se má stát při vstupu do dané oblasti a při jejím opuštění. Tedy, jaká aktivita se má vložit (např. Práce), na jakém projektu (např. Stavba 1) či na kterém středisku.

Po uložení změn se nové geofence oblasti samy synchronizují na mobilní telefony s appkou Moje Docházka, jakmile na nich bude aplikace příště zapnutá.

Aktivace na mobilní appce Moje Docházka

V mobilní appce Moje Docházka stačí v Nastavení aktivovat položku Povolit geofencing.

Funkce je pak aktivní, i když je aplikace vypnutá či uspaná na pozadí. Mobilní telefon obvykle reaguje na vstup / opuštění oblasti s malým zpožděním v řádech max jednotek minut. V případě, že je mobilní telefon připojen k internetu (WiFi, mobilní data), projeví se změny v docházce. Pokud je telefon mimo dosah internetu, záznamy o vstupu a opuštění oblastí se odešlou později, až bude telefon online.

Je žádoucí, aby na telefonu nebyly zakázány WiFi sítě. Ty jsou totiž používány k lepší detekci toho, že se uživatel pohybuje.

Jak záznam polohy při geofencingu funguje?

Během geofence docházky  nedochází k nepřetržitému sledování polohy uživatele. Mobilní telefon na pozadí sleduje velmi přibližnou polohu, která se nijak nezpracovává, neukládá ani nikam neodesílá. Až při přiblížení k hranici uložené geofence oblasti se aktivuje přesnější vyhodnocování polohy, a ta se stále nikde neukládá ani neodesílá. Až pouze při vstupu/výstupu z ohraničené geofence zóny se uloží a odešle záznam docházky.

iOS vsuvka

Mobil vás ve většině případů vyzve, abyste povolili sledování fyzické aktivity. Proč?

Aby aplikace nemusela nepřetržitě sledovat vaší GPS polohu a nevybíjela vám zbytečně baterii telefonu. Pokud by mobil nepřetržitě sledoval polohu, to by vám během chvilky vybilo baterii. Místo toho například mobil leží na stole a nehýbe se - tehdy je sledování polohy vypnuté. Stejně tak když je daleko od nejbližší geofence zóny a je "relativně" v klidu, je GPS sledování opět vypnuto. Až když se přiblíží k hranici geofence zóny natolik, že začne být možné do ní vstoupit/opustil ji, tehdy začne funkce Geofence Docházka používat i GPS mobilu aby určila, jestli k překročení hranice došlo. Sledování fyzické aktivity tedy hlásí, kdy je telefon skutečně v pohybu a je možné zaznamenání docházky.

Co když geofencing nefunguje: iOS

Máte-li telefon iPhone, zkontrolujte, že v Nastavení - Moje Docházka, máte volbu Poloha nastavenou na Vždy/Trvale a volba Pohyb a kondice je zapnutá. 

POZOR: Po pár dnech používání se Vás telefon znovu zeptá, zda chcete aplikaci potvrdit sledování polohy pouze, když je aplikace spuštěná/na popředí anebo vždy/i na pozadí. Zde je nutno opět zvolit vždy/i na pozadí.

Co když geofencing nefunguje: Android

POZOR: Telefony značky Nokia se systémem Android, například Nokia 3.1 ale i další, neumožňují dlouhodobý běh aplikací na pozadí. Z důvodu prodloužení výdrže na baterii tyto telefony ukončují appky běžící v pozadí a uživateli nedovolí přidat pro danou aplikaci výjimku (jak je to zvykem u ostatních výrobců telefonů Android). Jak Geofence docházka tak WiFi docházka na těchto telefonech v důsledku toho funguje nespolehlivě.

POZOR: Některé telefony Huawei vydané okolo roku 2020 nemají Služby Google a není na nich dostupný Obchod Play. Na těchto telefonech nebude funkce Geofence v appce Moje Docházka fungovat. Pokud na vašem telefonu Huawei máte aplikaci Obchod Play, upozornění se vás netýká.

POZOR: Aby Geofence docházka fungovala správně, je žádoucí, aby měl telefon funkce: GPS, Kompas, Pohybový senzor, Gyroskop. Některým (zpravidla těm úplně nejlevnějším) telefonům Android může některá z těchto funkcí chybět a Geofence docházka pak může fungovat hůře nebo vůbec. Při nákupu telefonu se prosím ujistěte, že telefon má všechny požadované funkce.

 1. Ujistěte se, že na mobilu máte povolenou WiFi
  • Mobilní telefony totiž využívají WiFi k asistenci při geolokaci. WiFi musí být pro geofencing povolená a to i v případě, že se na žádnou konkrétní WiFi síť nepřipojujete.
 1. Ujistěte se, že na Androidu máte povolenou GPS a máte aktivován režim "Vysoká přesnost"
  • V Androidu přejděte do Nastavení - Přístup k poloze (popř. "Poloha") - Zapnout (přepínač v horní části obrazovky).
  • Zde také zkontrolujte, že "Režim určování polohy" je nastaven na volbu "Vysoká přesnost"
  • Zde také zkontrolujte, že v "Skenování" máte povolenou volbu "Vyhledávání Wi-Fi - Umožňuje zlepšit přesnost určování polohy..." a také volbu "Vyhledávání Bluetooth - Umožňuje zlepšit přesnost určování polohy..."
 1. Zkontrolujte, že na Androidu není zakázán autostart aplikace Moje Docházka a že pro appku není aktivováno šetření baterie
  • Například na telefonech Xiaomi, Samsung nebo Honor bývá autostart aplikací ve výchozím stavu zakázán a běh aplikací v pozadí není povolen.
  • Více o tom, jaké telefony ukončují appky běžící na pozadí a jak přidat vyjimku pro jednotlivé aplikace naleznete zde: https://dontkillmyapp.com/
 1. Ujistěte se, že pro váš telefon máte nainstalovány všechny aktualizace.

Ostatní zařízení

Dále je potřeba u telefonů následujících značek provést tyto kroky: