WiFi a BLE docházka

GIRITON umožňuje automatické vkládání docházky uživatelů na základě toho, že se jejich mobilní telefon připojil na předem vybrané WiFi sítě. V ideálním případě pak není nutné si docházku jakkoli ručně spravovat, stačí s sebou nosit telefon s nainstalovanou aplikací Moje Docházka. Pro zprovoznění WiFi docházky prosím postupujte následovně:

Přidání WiFi sítě do GIRITONu

Nejprve je nutné určit, na které WiFi sítě bude GIRITON, tedy mobilní telefony uživatelů, reagovat.

Na svém mobilním telefonu v aplikaci  Moje Docházka otevřete Menu - Nastavení. Vsekci WiFi a BLE docházka vyberte položku Dostupné WiFi. Zobrazí se dialog s WiFi sítěmi v okolí. Klikněte na tlačítko  +  vedle sítě, kterou si do systému přejete zaregistrovat.

Přiřazení Docházkové aktivity k WiFi síti

Ve webové aplikaci  otevřete agendu  Menu uživatel (vaše jméno vlevo nahoře) - Docházka - WiFi a BLE docházka. Zde vidíte WiFi sítě, které jste pomocí Mojí Docházky do systému zaregistrovali.

Vyberte nově přidanou WiFi síť a nastavte pole  Detekce sítě vloží start a Ztráta sítě vloží stop. Z roletky tady vybíráte tu Docházkovou aktivitu, která se má vložit ve chvíli, kdy něčí telefon objeví danou WiFi síť nebo kdy bude síť ztracena. Obvykle v obou volbách budete chtít nastavit aktivitu Práce (pro firemní WiFi síť) nebo třeba Homeoffice (pro vaši domácí WiFi).

Na kartě 2 Platí pouze pro můžete vybrat jen dané středisko nebo značku, na které se tato nastavení bude vztahovat.

Aktivace WiFi docházky na mobilních telefonech

Na všech mobilních telefonech, které mají od této chvíle na dostupnost vybraných WiFi sítí reagovat vkládáním Příchodu a Odchodu, je ještě nutné v aplikaci Moje Docházka v nastavení v sekci  WiFi a BLE docházka zapnout volbu Sledování WiFi a BLE aktivní.

Funkce je aktivní

Od této chvíle bude aplikace Moje Docházka na telefonech, i když zrovna třeba není spuštěná v popředí, kontrolovat seznam dostupných WiFi sítí. Kontrola probíhá automaticky cca každých 15 minut (toto je dané operačním systémem na telefonech a lhůtu skenování nelze zkrátit).

Když se najde nebo naopak ztratí z dosahu jedna z předem uložených sítí, pošle telefon tuto informaci na server a tím se odčipuje příslušná docházková aktivita. Pokud v tu chvíli na mobilním telefonu není dostupný internet, zpráva o nalezené / ztracené WiFi síti se odešle při nejbližší další příležitosti.

Poznámka: WiFi docházka zatím funguje jen na mobilních telefonech verze 6 a novějších. Na podpoře telefonů Apple stále pracujeme.