Čtečka s dlouhým dosahem (vjezdová závora)

Píchací hodiny GIRITON umožňují také napojení čtečky čipů s dlouhým dosahem. Ta se používá třeba pro zvednutí vjezdové závory, když se k bráně přiblíží vozidlo, které má za oknem správný čip.

Podporované zařízení

Podporovaná je čtečka s dlouhým dosahem PAR-R7 LR (venkovní provedení, dosah až 15 m), která se k píchacím hodinám připojuje přes RS485. Je tedy nutno mít píchací hodiny s tímto portem. Se čtečkou je nutno se nejprve z PC spojit přes RS232 port a nakonfigurovat ji pomocí dodávané aplikace, aby číslo čipu posílala přes linku RS485 a to dle následujícího obrázku. Následně je možno RS232 odpojit a čtečka nadále funguje jen přes RS485.

Jak to funguje

Když se vozidlo obsahující správný čip přiblíží na 10-15 metrů ke čtečce, čtečka pošle píchacím hodinám číslo čipu. Ten je samozřejmě potřeba mít v Giritonu navedený k nějaké osobě, aby píchačky daný čip/vozidlo/osobu poznaly. Po rozpoznání mohou píchačky sepnout relé, čímž dojde k odemknutí závory, dveří nebo turniketu. Buď můžete použít vestavěné relé v píchačkách, anebo lze použít externí RS485 relé. RS485 relé je možno připojit k píchačkám na stejnou RS485 linku, po které čtečka čipů odesílá číslo čipu a může být umístěné např. ve venkovní závoře, kterou tak bude ovládat.

Montáž

Montáž čtečky s dlouhým dosahem, externího relé a popřípadě napojení na závoru provádí naše partnerská společnost, popřípadě může klient provést svépomocí.