Sekundární čtečka čipů

Sekundární čtečka čipů je hardware, který lze objednat navíc k píchacím hodinám s dotykovým displejem anebo k odemykači dveří DA1. Sekundární čtečka má rozměry 44 x 97 x 17 mm, má venkovní provedení IP66 a čte čipy typu RFID 125 kHz anebo NFC 13.56MHz dle objednaného typu.

K čemu sekundární čtečka slouží?

Pokud pomocí píchacích hodin a relé otevíráte dveře z jedné strany, sekundární čtečku můžete upevnit na zeď na druhou stranu dveří. Sekundární čtečku pak napojíte k píchacím hodinám. Tak mohou jedny píchací hodiny obsloužit jedny dveře z obou stran, jak z venkovní, tak z vnitřní. Totéž platí pro odemykač dveří DA1, ke kterému může být sekundární čtečka také připojena.

Obvykle byste například na venkovní stranu dveří umístili samotnou sekundární čtečku. Tu dodáváme i ve venkovním provedení. Uživatel přiloží čip na sekundární čtečku, ta informaci pošle do píchaček, které například vloží Příchod a odemknou dveře, popřípadě třeba jen odemknou dveře či vloží jinou nastavenou aktivitu. Uživatel poté vejde dovnitř, kde si případně na dotykovém displeji píchaček může vybrat a vložit další aktivitu.

Zapojení sekundární čtečky

Sekundární čtečka musí mít vlastní 12V napájení, ke čtečce dodáváme adaptér. Pomocí dvojlinky RS485 se připojí k píchačkám. Tato dvojlinka mezi sekundární čtečkou a píchačkami může mít i desítky metrů, v případě že je delší než 1 metr doporučujeme mezi dva vodiče RS485 umístit rezistor 110 Ω.

 1. V píchacích hodinách jděte do Menu - Nastavení - Více čteček a odemykání dveří, a tady aktivujte volbu Režim více čteček. Pak jděte zpět na hlavní obrazovku.
 2. Píchací hodiny odpojte od napájení, aby se vypnuly
  1. Při připojování kabelů by měly být vypnuté pro případ, že byste se při zapojování omylem spojili špatné dráty a zapnuté zařízení by se tak mohlo poškodit.
 3. Kabely sekundární čtečky připojte dle obrázku níže.
  1. Červený kabel na "12 V" od dodaného adaptéru.
  2. Černý kabel na "GND" od dodaného adaptéru.
  3. Fialový kabel na píchací hodiny RS485-A.
  4. Žlutý kabel na píchací hodiny RS485-B.

 4. Zapněte píchací hodiny i sekundární čtečku do napájení.
  1. Během chvíle by se měly píchačky zapnout a sekundární čtečka čipů pípne a rozsvítí se.
 5. Pípněte čipem, který už je někomu přiřazen, na sekundární čtečce čipů.
  1. Na píchačkách by se mělo zobrazit jméno této osoby.

Nastavení sekundární čtečky čipů

V píchačkách můžete nastavit, co se má při pípnutí na sekundární čtečce stát. Například vždy vložit pouze Příchod, bez ohledu na to, co je vybráno na displeji.

 • Toto nastavíte na píchačkách v Menu - Nastavení - Více čteček a odemykání dveří, kde dole v sekci BuiltIn-RS485-card-reader můžete upravit položky Aktivita na Práce a Začátek/konec na ikonku Play. Takto se při pípnutí na sekundární čtečce vždy vloží příchod.
 • Popřípadě můžete v této sekci pro venkovní čtečku aktivovat volbu Odemykat dveře pomocí a vybrat GPIO. Při tomto nastavení budou píchací hodiny po pípnutí na venkovní čtečce odemykat dveře pomocí relé, případně vloží přednastavenou aktivitu.